בס"ד

שיעורים

 • Audio Video מועדים | יום ירושלים | | ירושלים - העיר שחוברה לה יחדיו / הרב ויצמן | כ"ז אייר תש"פ
 • Text Audio מועדים | יום ירושלים | | קניין ירושלים / הרב ויצמן | כ''ח אייר תשע''ד
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | ירושלים - העיר שחוברה לה יחדיו / הרב וינר | כ''ח אייר תשע''ד
 • Audio Video מועדים | יום ירושלים | | שיחה ליום ירושלים / הרב פרומר | כ''ח אייר תשע''ד
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | קדושת ירושלים וארץ ישראל / הרב ויצמן | כ"ג אייר תשע"ב
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | ירושלים במהלך ההיסטוריה / הרב ארליך | כ''ח אייר תשע''א
 • Audio Video מועדים | יום ירושלים | | קדושתה של ירושלים / הרב ויצמן | כ''ח אייר תשע''א
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | נס קיבוץ גלויות / הרב אבינר | כ''ב אייר תשע''א
 • Audio Video מועדים | יום ירושלים | | קדושת ירושלים וקדושת המקדש / הרב פרומר | כ''ח אייר תש''ע
 • Audio Video מועדים | יום ירושלים | | והנצח זו ירושלים / הרב ויצן | כ''ח אייר תש''ע
 • Audio Video מועדים | יום ירושלים | | בניית חומות ירושלים / הרב תמיר | כ''ח אייר תש''ע
 • Audio Video מועדים | יום ירושלים | | שיעור כללי - קדושת ירושלים / הרב ויצמן | כ''ח אייר תש''ע
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | יום ירושלים היבט היסטורי / הרב אורי פלד | כ''ז אייר תש''ע
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | קדושת ירושלים / הרב ויצמן | כ''ח אייר תשס''ח
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | תיאור בית המקדש בספר מלכים לעומת דברי הימים / הרב וינר | כ''ח אייר תשס''ח
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | ירושלים אורו של עולם / הרב ויצמן | כ''ח אייר תשס''ז
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | קדושתו של הארון / הרב וינר | כ''ח אייר תשס''ז
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | והנצח זו ירושלים / הרב ויצן | כ''ח אייר תשס''ז
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | שמה של ירושלים / הרב תמיר | כ''ח אייר תשס''ו
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | יכין ובועז / הרב וינר | כ''ח אייר תשס''ו
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | יום ירושלים / הרב ויצמן | כ''ח אייר תשס''ו
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | דרכי לימוד - קדושת ירושלים / הרב ויצמן | כ''ד אייר תשס''ו
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | והנצח זו ירושלים / הרב וינר | כ''ח אייר תשס''ה
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | מבט כפול על י-ם ויום עלייתו של הרב קוק / הרב ויצן | כ''ח אייר תשס''ד
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | גדרי כיבוש הארץ ושתי הקדושות / הרב פרומר | כ''ח אייר תשס''ד
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | עיר שלום או מלחמה / הרב בזק | כ''ח אייר תשס''ד
 • Audio מועדים | יום ירושלים | | ירושלים הנבחרת / הרב וינר | כ''ח אייר תשס''ד
 • Text מועדים | יום ירושלים | | בניין בית הבחירה / הרב ויצמן | כ''ח אייר תשס''א