בס"ד

שיעורים

  • Text מועדים | ספירת העומר | | מנחת סוטה ומנחת העומר (ממדור י"ג מידות) / הרב ויצמן | כ"ח אייר תשע"ב
  • Audio מועדים | ספירת העומר | | מנחת העומר / הרב ויצמן | כ''ט ניסן תשע''א