בס"ד

שיעורים

  • Audio Video מועדים | עשירי בטבת | | שיחה על יום הקדיש הכללי / הרב ויצמן | ט' טבת תשע''א
  • Audio Video מועדים | עשירי בטבת | | אמונה בשואה / הרב וינר | ט' טבת תשע''א
  • Audio מועדים | עשירי בטבת | | מלחמת הנפש / הרב ויצן | י' טבת תשס''ט
  • Audio מועדים | עשירי בטבת | | תלות בית המקדש בקיום התורה / הרב פרומר | י' טבת תשס''ח
  • Audio מועדים | עשירי בטבת | | משמעותו כיום ה' / הרב וינר | י' טבת תשס''ז
  • Text מועדים | עשירי בטבת | | ראה אדם שייסורין באין / הרב ויצמן | י' טבת תשס''א