בס"ד

שיעורים

 • Audio Video מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | לקראת יום כיפור - עיצומו של יום מכפר, במה שונה יום הכיפורים משאר ימות השנה / הרב ויצמן | ד' תשרי תש"פ
 • Audio Video מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | מלחמת העי ומלחמת יום כיפור - עניני דיומא / הרב וינר | ח' תשרי תשע"ח
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | ספר יונה אמת-דין ורחמים / הרב תמיר | ח' תשרי תשע''ז
 • Audio Video מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | ספר יונה - נינווה כלימוד לחזרה בתשובה / הרב וינר | כ"ו אלול תשע"ו
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | מחילה בין חברים / הרב ויצמן | ז' תשרי תשע''ד
 • Audio Video מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | ספר יונה / הרב וינר | ד' תשרי תשע''ג
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | מצוות התשובה והווידוי ביום כיפור / הרב ויצמן | ח' תשרי תשע''ב
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | טבילה ושינוי בגדים ביום כיפור / הרב ויצמן | ז' תשרי תשע''ב
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | החמצת ההזדמנות לגאולה / הרב וינר | ד' תשרי תשע''ב
 • Audio Video מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | הכנה הראויה לוידוי יום הכפורים / הרב ויצמן | ז' תשרי תשע''א
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | הצום - אכילה עליונה / הרב ויצמן | ט' תשרי תש''ע
 • Video מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | כיבוש העי והמשמעות הרוחנית של מלחמת יום כיפור / הרב וינר | ו' תשרי תש''ע
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | הכנה ליום כיפור / הרב ויצמן | ח' תשרי תשס''ט
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | גאולה ותשובה / הרב ויצמן | ח' תשרי תשס''ט
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | ההתמודדות שבחזרה בתשובה / הרב בזק | ג' תשרי תשס''ט
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | הכנה ליום כיפור / הרב בזק | ז' תשרי תשס''ט
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | הפרשת כהן גדול לעבודת יום הכפורים / הרב ויצמן | ח' תשרי תשס''ח
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | תשובה, תפילה וצדקה (מדרש קהלת,ה',ד) / הרב ויצמן | ח' תשרי תשס''ח
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | ספר יונה / הרב תמיר | ז' תשרי תשס''ח
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | ספר יונה - תפיסתו של יונה / הרב וינר | ז' תשרי תשס''ח
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | תשובת הפרט והכלל ביום הכיפורים / הרב תמיר | ו' תשרי תשס''ח
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | צום גדליה - על מה אנו מתענים? / הרב וינר | ד' תשרי תשס''ח
 • Text Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | מצות התשובה והוידוי ביום הכפורים / הרב ויצמן | ה' תשרי תשס''ז
 • Text Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | תשובת אנשי נינוה / הרב וינר | ט' תשרי תשס''ה
 • Text Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | הצום - אכילה עליונה / הרב ויצמן | ז' תשרי תשס''ה
 • Text מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | לפני מי אתם מטהרים / הרב ויצמן | ט' תשרי תשס''ד
 • Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | צום גדליה - צדיק ורשע בספר יחזקאל / הרב תמיר | ג' תשרי תשס''ד
 • Text Audio מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | עבודת כהן גדול ביום הכיפורים / הרב ויצמן | ט' תשרי תשס''ג
 • Text מועדים | עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור | | תיטיב לנו החתימה / הרב ויצמן | ח' תשרי תשס''ב