בס"ד

שיעורים

 • Audio Video מועדים | ראש השנה | | שיחה לקראת ראש השנה / הרב אלישע וישלצקי | כ"ה אלול תשע"ו
 • Audio מועדים | ראש השנה | | חובת הכוונה בתקיעות השופר / הרב ויצמן | כ''ד אלול תשע''ה
 • Audio מועדים | ראש השנה | | חובת הכוונה בתקיעות שופר / הרב ויצמן | כ''ח אלול תשע''א
 • Audio מועדים | ראש השנה | | להפוך את הדין לרחמים / הרב ויצמן | כ''ו אלול תשע''א
 • Audio Video מועדים | ראש השנה | | ראש השנה - עקידת יצחק - הכח לשנות את טבענו / הרב ויצמן | כ''ז אלול תשס''ט
 • Audio מועדים | ראש השנה | | דברים הכרחיים לתשובה (מוסר) / הרב ויצמן | כ''ה אלול תשס''ח
 • Audio מועדים | ראש השנה | | חובת הכוונה בתקיעת שופר (שיעור כללי) / הרב ויצמן | כ''א אלול תשס''ז
 • Audio מועדים | ראש השנה | | השופר עבודה שבפנים / הרב תמיר | כ''ח אלול תשס''ה
 • Text מועדים | ראש השנה | | מה בין בית הדין ליום הדין (מוסר) / הרב ויצמן | כ''ה אלול תשס''ה
 • Audio מועדים | ראש השנה | | הפרט והכלל בר''ה (שיעור כללי) / הרב ויצמן | כ''ד אלול תשס''ה
 • Text מועדים | ראש השנה | | מלוך על כל העולם (מוסר) / הרב ויצמן | כ''ט אלול תשס''ד
 • Text מועדים | ראש השנה | | יוצא מן הכלל / הרב ויצמן | ד' תשרי תשס''ד
 • Text מועדים | ראש השנה | | הופך לכם מידת דין למידת רחמים / הרב ויצמן | כ''ז אלול תשס''ג
 • Text מועדים | ראש השנה | | למה תוקעים בראש השנה / הרב ויצמן | כ''ט אלול תשס''ב
 • Text מועדים | ראש השנה | | ראש השנה שחל להיות בשבת (מוסר) / הרב ויצמן | כ''ח אלול תשס''ב
 • Text מועדים | ראש השנה | | ישראל ויום הזכרון / הרב ויצמן | כ''ט אלול תשס''א
 • Text מועדים | ראש השנה | | כתבנו בספר חיים טובים (מוסר) / הרב ויצמן | כ''ח אלול תשס''א