בס"ד

שיעורים

 • Text Audio Video מועדים | שבועות | | שבועות מתן תורה מהווה חיבור בין רוחניות לגשמיות / הרב ויצמן | ב' סיוון תשע"ה
 • Text מועדים | שבועות | | התאנה - בשביעית, בחג הביכורים ובחג מתן תורה / הרב תמיר | ו' סיוון תשע"ד
 • Text מועדים | שבועות | | מנחת סוטה ומנחת העומר (ממדור י"ג מידות) / הרב ויצמן | כ"ח אייר תשע"ב
 • Audio מועדים | שבועות | | תיקון ליל שבועות - הכנה לחג השבועות / הרב ויצמן | ה' סיוון תש''ע
 • Audio מועדים | שבועות | | ''מלכה ושריה בגויים אין תורה'' / הרב בזק | ה' סיוון תשס''ח
 • Audio מועדים | שבועות | | כוחה ועניינה של התורה / הרב בזק | ה' סיוון תשס''ז
 • Audio מועדים | שבועות | | פרשת אמור העומר ושבועות / הרב וינר | ד' סיוון תשס''ה
 • Text מועדים | שבועות | | מה קרה במתן תורה? / הרב ויצמן | ד' סיון תשס''ג
 • Audio מועדים | שבועות | | מגילת רות / הרב פרומר | ה' סיוון תשס''ב
 • Audio מועדים | שבועות | | פקיחת עיניים והסתכלות על המציאות / הרב ויצמן | ה' סיוון תשס''ב
 • Text מועדים | שבועות | | כמה תורות יש לכם? / הרב ויצמן | ד' סיון תשס''ב
 • Text מועדים | שבועות | | שמיטה אצל הר סיני / הרב ויצמן | ד' סיון תשס''ב