בס"ד

שיעורים

  • Audio Video מועדים | שבת זכור | | מחיית עמלק / הרב וינר | ז' אדר תשע"ח
  • Audio מועדים | שבת זכור | | פרשת זכור / הרב ויצמן | ט' אדר ב' תשע''א
  • Audio מועדים | שבת זכור | | הפטרת שבת זכור - חטאו של שאול / הרב וינר | ז' אדר ב תשס''ח
  • Audio מועדים | שבת זכור | | שיעור כללי- שבת זכור / הרב ויצמן | ד' אדר ב תשס''ח
  • Text מועדים | שבת זכור | | הפטרת שבת זכור - מחיית עמלק / הרב וינר | י''ב אדר תשס''ז
  • Text מועדים | שבת זכור | | זכירת מעשה עמלק / הרב ויצמן | י''א אדר תשס''ו
  • Text Audio מועדים | שבת זכור | | קריאת פרשת זכור וקריאת התורה / הרב ויצמן | תשס''ד