בס"ד

שיעורים

  • Audio מועדים | שבת פרה | | חוקת הפסח וחוקת הפרה / הרב ויצמן | י''ח אדר תשס''ט
  • Text מועדים | שבת פרה | | פרשת פרה / הרב וינר | תשס''ג
  • Text מועדים | שבת פרה | | פרשת פרה / הרב ויצמן | אדר תשס''א