בס"ד

שיעורים

  • Audio מועדים | שבת שקלים | | מחצית השקל / הרב ויצמן | כ"א אדר א' תשע"ו
  • Audio Video מועדים | שבת שקלים | | מחצית השקל - ערך הפרט והכלל / הרב ויצמן | ל' שבט תשס''ט
  • Audio מועדים | שבת שקלים | | ''ולא יהיה בהם נגף'' / הרב אביב | תשס''ח
  • Text Audio מועדים | שבת שקלים | | על השקלים ועל השמחה (שיחת מוסר) / הרב ויצמן | תשס''ה