בס"ד

שיעורים

 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | סיום הספר / הרב וינר | ז' אב תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | מענה אלוקים השני / הרב וינר | כ''ט תמוז תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | מענה אלוקים הראשון / הרב וינר | כ''ב תמוז תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | מענה אליהוא האחרון / הרב וינר | ט''ו תמוז תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | מענה אליהוא - ד' / הרב וינר | ח' תמוז תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | מענה אליהוא - ג' / הרב וינר | כ''ד סיוון תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | מענה אליהוא - ב' / הרב וינר | י' סיוון תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | מענה אליהוּא - א' / הרב וינר | י''א אייר תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | פרק י''ט - טענות איוב כנגד ריחוק החברים / הרב וינר | ד' אייר תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | המשך מענה איוב לרעיו ב' / הרב וינר | כ''ז ניסן תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | סיום הסבב הראשון / הרב וינר | כ''א אדר תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | המשך מענה איוב לרעיו / הרב וינר | ח' אדר תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | המשך מענה איוב לרעיו / הרב וינר | כ''ג שבט תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | מענה איוב לצופר / הרב וינר | ט''ז שבט תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | המשך צופר הנעמתי פרק י''א / הרב וינר | ט' שבט תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | צופר הנעמתי פרק י''א / הרב וינר | ב' שבט תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | מענה איוב לבלדד פרק י' / הרב וינר | כ''ד טבת תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | איוב כשופט / הרב וינר | י''ז טבת תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | מענה איוב לבלדד / הרב וינר | ג' טבת תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | פרק ח' - מענה בלדד / הרב וינר | י''ט כסלו תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | איוב וחטא הנחש / הרב וינר | י''ב כסלו תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | פרק ו' - מענה איוב פס' כב-עד הסוף / הרב וינר | ה' כסלו תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | מענה איוב פרק ו' א' - כ''א / הרב וינר | כ''ח חשוון תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | פרקים ד' - ה' - מענה אליפז / הרב וינר | י''ד חשוון תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | פרק ד' - הרע בעולם / הרב וינר | ז' חשוון תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | החזון בספר איוב / הרב וינר | כ''א חשון תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | פרק ג' / הרב וינר | כ''ד אלול תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | תפיסת העולם של איוב / הרב וינר | י''ז אלול תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | איוב | | פתיחה לספר איוב ופרק א' / הרב וינר | י' אלול תשס''ט