בס"ד

שיעורים

  • Audio נביאים וכתובים | הושע | הרב וינר | פרק ד' - חלק שני / הרב וינר | ח' תמוז תשע''ד
  • Audio נביאים וכתובים | הושע | הרב וינר | פרק ד' - חלק ראשון / הרב וינר | כ"ד סיוון תשע''ד
  • Audio נביאים וכתובים | הושע | הרב וינר | פרק ב' - חלק רביעי / הרב וינר | י"ז סיוון תשע''ד
  • Audio נביאים וכתובים | הושע | הרב וינר | פרק ב' - חלק שלישי / הרב וינר | י' סיוון תשע''ד
  • Audio נביאים וכתובים | הושע | הרב וינר | פרק ב' - חלק שני / הרב וינר | כ"ה אייר תשע''ד
  • Audio נביאים וכתובים | הושע | הרב וינר | פרק ב' / הרב וינר | י"א אייר תשע''ד
  • Audio נביאים וכתובים | הושע | הרב וינר | פרק א' - חלק שלישי / הרב וינר | כ"א אדר ב' תשע''ד
  • Audio נביאים וכתובים | הושע | הרב וינר | פרק א' - חלק שני / הרב וינר | ל' אדר א' תשע''ד
  • Audio נביאים וכתובים | הושע | הרב וינר | פרק א' / הרב וינר | כ"ג אדר א' תשע''ד