בס"ד

שיעורים

 • Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק כ''ד - סיום ספר יהושע - המיקום הכרונולוני של פרק כ''ד / הרב וינר | ה' אב תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק כ''ד - המיקום הכרונולוני של פרק כ''ד / הרב וינר | י''ט תמוז תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק כ''ג - נאום יהושע / הרב וינר | י''ב תמוז תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק כ''ב - מזבח של שניים וחצי השבטיים / הרב וינר | ה' תמוז תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק כ''א - ערי הלויים / הרב וינר | כ''ח סיוון תשע''א
 • Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק כ' - ערי מקלט / הרב וינר | כ''א סיוון תשע''א
 • Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק י''ט - נחלת דן ושאר השבטים / הרב וינר | י''ד סיוון תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק י''ט - נחלת בני שמעון / הרב וינר | ט''ו אייר תשע''א
 • Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | נחלת בני בינימין ומשמעות הארץ הנשארת / הרב וינר | ח' אייר תשע''א
 • Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק ט''ז - י''ז - נחלת בני יוסף / הרב וינר | א' אייר תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק ט''ו - נחלת יהודה / הרב וינר | כ''ה אדר ב' תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק י''ד - ט''ו - הותו הרוחני של חלוקת הארץ / הרב וינר | י''ח אדר ב' תשע''א
 • Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק י''ד - כלב בן יפונה / הרב וינר | ד' אדר ב' תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק י''ב - י''ג - נחלת הלויים / הרב וינר | כ''ז אדר א' תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק י''ב - י''ג - כיבוש הארץ - הפן המוסרי- חלק ב' / הרב וינר | כ' אדר א' תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק י''ב - י''ג - כיבוש הארץ - הפן המוסרי- חלק א' / הרב וינר | ו' אדר א' תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק י''ב - חיבור משה ויהושע / הרב וינר | כ''ב שבט תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק י''א - פרשת הענקים / הרב וינר | ט''ו שבט תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק י''א - מלחמת מלכי הצפון / הרב וינר | ח' שבט תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק י' - תוכנית הגבעונים ומכת הברד / הרב וינר | א' שבט תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק י' - מלחמת מלכי הדרום / הרב וינר | כ' טבת תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק ט' - הגבעונים השבועה והברית / הרב וינר | ט''ז טבת תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק ח' - מעמד המזבח בהר עיבל / הרב וינר | ט' טבת תשע''א
 • Text Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק ט' - ''כשלושים ושישה איש'' - יאיר בן מנשה / הרב וינר | י''ח כסליו תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק ח' - ''וילן יהושע בלילה ההוא'' / הרב וינר | י''א כסלו תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק ז' - ח' - מלחמת העי - חלק ב' / הרב וינר | ג' כסלו תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק ז' - ח' - מלחמת העי - חלק א' / הרב וינר | כ''ז חשון תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק ו' - כיבוש יריחו / הרב וינר | כ' חשון תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק ה' - ו' - מפגש יהושע עם המלאך / הרב וינר | י''ג חשון תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | סוף פרק ד' ותחילת פרק ה' / הרב וינר | ו' חשון תשע''א
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק ג'- ד' - מנהיגותו של יהושע בבקיעת הירדן / הרב וינר | כ''ג אלול תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק ב' - ג' - מעבר הירדן / הרב וינר | ט''ו אלול תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק ב' - מרגלי יהושע / הרב וינר | ט' אלול תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | יהושע | הרב וינר | פרק א' - תחילת תיפקודו של יהושע / הרב וינר | ב' אלול תש''ע