בס"ד

שיעורים

 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | המשמעות המיוחדת של פרק כ''ד לעומת פרק כ''ג / הרב תמיר | ד' אב תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק כ''ב - סיפור ראובן גד וחצי שבט המנשה / הרב תמיר | י"ט תמוז תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרקים י''ח-י''ט - נחלת בנימין והשבטים המתרפים / הרב תמיר | י"ב תמוז תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | משמעות שבט מנשה ותחילת פרק י''ח / הרב תמיר | ה' תמוז תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | חלוקת נחלת מנשה / הרב תמיר | כ"ח סיוון תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | בעיות בתיאור נחלת יוסף / הרב תמיר | כ"א סיוון תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | הנגוד בין הכיבוש לחלוקה / הרב תמיר | ז' סיוון תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק י"א - גישות במלחמת מלכי הצפון והדרום / הרב תמיר | ח' אייר תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק י' - מלחמת חמשת המלכים - המשך / הרב תמיר | כ"ה אדר ב' תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק י' - מלחמת חמשת המלכים / הרב תמיר | י"ח אדר ב' תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ט' - ברית הגבעונים / הרב תמיר | ד' אדר ב' תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ח' מעמד הר עיבל / הרב תמיר | כ"ז אדר א' תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | מעמד הר גריזים והר עיבל / הרב תמיר | כ' אדר א' תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | מלחמת העי השנייה / הרב תמיר | י"ג אדר א' תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | העי ומה עניינה / הרב תמיר | ו' אדר א' תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ז - חטא עכן / הרב תמיר | כ"ט שבט תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | יריחו / הרב תמיר | ח' שבט תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | אנשים ומלאכים / הרב תמיר | ט"ז טבת תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | כיבוש יריחו - המשך / הרב תמיר | ט' טבת תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | הקפת יריחו / הרב תמיר | ב' טבת תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ה' / הרב תמיר | י"א כסלו תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | עניין המילה במעבר הירדן / הרב תמיר | ד' כסלו תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | המשך מעבר הירדן / הרב תמיר | כ"ז חשוון תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | ארון ברית ה' / הרב תמיר | כ' חשוון תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | חציית הירדן / הרב תמיר | י"ג חשוון תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | רחב וביתה בראי חז"ל / הרב תמיר | ו' חשוון תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ב' - המרגלים / הרב תמיר | כ"ט תשרי תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק א' המשך - חזק ואמץ / הרב תמיר | כ''ג אלול תשע''ה
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק א' / הרב תמיר | ט"ז אלול תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | סיכום ספר - יהושע ממשיכו של משה / הרב תמיר | ז' אב תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק כ''ב / הרב תמיר | כ''א תמוז תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרקים י''ג - כ''ד כיבוש ונחלה / הרב תמיר | י''ד תמוז תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק י''א - מלחמת מלכי צפון / הרב תמיר | ז' תמוז תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק י' / הרב תמיר | כ''ג סיוון תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ט' - הגבעונים / הרב תמיר | ט''ז סיוון תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | ספר דברים - ריבוי המילה היום בספר דברים / הרב תמיר | י' סיוון תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ט' - מעמד הר גריזים והר עיבל / הרב תמיר | י' אייר תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ח' - מלחמת העי / הרב תמיר | כ''ז אדר תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ז' - חטא עכן - עניין הכלל והפרט במלחמה / הרב תמיר | כ' אדר תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ז' - עניין הכלל והפרט במלחמה / הרב תמיר | ז' אדר תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ו' חשיבות העיר יריחו (חלק ב) / הרב תמיר | כ''ב שבט תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ו' - חשיבות העיר יריחו (חלק א) / הרב תמיר | ח' שבט תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ו' - רחב והמלאכים / הרב תמיר | א' שבט תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ו' - נפילת החומות / הרב תמיר | כ''ב טבת תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ה' ברית המילה בגלגל (חלק ב) / הרב תמיר | י''א כסלו תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ה' - ברית המילה בגלגל (חלק א) / הרב תמיר | כ''ו חשון תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ג' - חלוקת הירדן / הרב תמיר | י''ט חשון תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ד' - התגלות אלוקית בדרך טבעית / הרב תמיר | י''ב חשון תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרקים ב' - ג' חציית הירדן / הרב תמיר | ה' חשון תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק ב' - רחב הזונה ומיקומה בחומה / הרב תמיר | תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | יהושע | הרב תמיר | פרק א' - היחס שבין התורה למספר הנביאים / הרב תמיר | תשס''ט