בס"ד

שיעורים

 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | ישעיה כל כולו ישועה / הרב וינר | ט"ז אדר א' תשע''ד
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | סוף פרק לט - הנבואה השנייה והנחמה / הרב וינר | כ"ה שבט תשע''ד
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק לו - לט / הרב וינר | י"א שבט תשע''ד
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ל"ה - דרך ומים / הרב וינר | ד' שבט תשע''ד
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ל"ג / הרב וינר | י"ט טבת תשע''ד
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ל"ב / הרב וינר | י"ב טבת תשע''ד
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פסח של חזקיהו / הרב וינר | כ"א כסלו תשע''ד
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | נבואה מול מלוכה / הרב וינר | ל' חשוון תשע''ד
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק כ"ט - סיום / הרב וינר | י"ט אלול תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק כ"ט - המשך / הרב וינר | י"ב אלול תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק כ"ט / הרב וינר | ה' אלול תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק כ"ח - כ"ט / הרב וינר | כ"ט תמוז תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק כ"ח - ליצנות אפרים וירושלים / הרב וינר | ט"ו תמוז תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק כ"ז / הרב וינר | א' תמוז תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרקים כ"ו - כ"ז / הרב וינר | כ"ד סיוון תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרקים כ"ה - כ"ו / הרב וינר | י"ז סיוון תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק כ"ד - המשך / הרב וינר | ג' סיוון תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק כ"ד / הרב וינר | כ"ה אייר תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | צור - בין ישראל לעמים / הרב וינר | י"א אייר תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | הנבואה על אליקים בן חלקיה / הרב וינר | כ"ז ניסן תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | הנבואה על חזקיהו / הרב וינר | כ"א אדר תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק כב - שבנא הסופר / הרב וינר | כ"ג שבט תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק כב - משא גי חיזיון / הרב וינר | ט"ז שבט תשע''ג
 • Text Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק כא - משא דומה / הרב וינר | ט' שבט תשע''ג
 • Text Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק כ"א / הרב וינר | ב' שבט תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | סוף פרק י"ט ופרק כ' (דקות אחרונות חסרות) / הרב וינר | כ"ד טבת תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | המשך פרק י"ט - תנ''ך ומדע / הרב וינר | י"ז טבת תשע''ג
 • Text Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | משא מצרים ויחס מצרים לישראל / הרב וינר | ד' כסלו תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | המשך פרק י"ז- פרק י"ח - קיבוץ גלויות / הרב וינר | י"ט חשוון תשע''ג
 • Text Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק י"ז - משא דמשק / הרב וינר | י"ב חשוון תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ט"ז - המשך הנבואה של מואב / הרב וינר | ה' חשוון תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ט"ז - הנבואה של מואב / הרב וינר | כ"ח תשרי תשע''ג
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק י"ד - שמחת הפלישתים / הרב וינר | כ"ב אלול תשע''ב
 • Text Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרקים י"ג - ט"ו / הרב וינר | ט"ו אלול תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | ישעיה הכפול / הרב וינר | ח' אלול תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | סוף פרק י"א ומשא בבל (פרק י"ב) / הרב וינר | כ"ה תמוז תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק י"א - שורש ישי / הרב וינר | י"א תמוז תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק י' - סיום מלכות אשור / הרב וינר | כ"ז סיוון תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | המושג נחמה בעומקו בדברי ישעיה / הרב וינר | כ' סיוון תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | מריבות פנימיות בשבט יהודה / הרב וינר | י"ג סיוון תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ח' - ט' החושך והתקווה הגדולה / הרב וינר | כ"א אייר תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ח - נבואת זכריה ודרשת ר' עקיבא / הרב וינר | י"ד אייר תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ח' - עדים נאמנים / הרב וינר | ז' אייר תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ח' - נבואת אוריה / הרב וינר | ל' ניסן תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ז' - ארץ זבת חלב ודבש / הרב וינר | כ"ד אדר תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | המשך פרק ז' / הרב וינר | י"ז אדר תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | בעוד 65 שנה יחת אפרים מעם / הרב וינר | י' אדר תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | המשך פרק ז' / הרב וינר | י''ט שבט תשע''ב
 • Text נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ז' - המצור על אחז / הרב וינר | ה' שבט תשע"ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ו' - מאבק ישעיה להמשכת הנבואה / הרב וינר | כ' טבת תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ו' - נבואת סילוק / הרב וינר | ו' טבת תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ה' - ו' - עונש בני ישראל, החזרה למצרים ורעידת האדמה כרקע לספר ישעיה / הרב וינר | ח' כסלו תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ה' - משל הכרם ודוד ושלמה / הרב וינר | א כסלו תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ד' - גאולה ותהליך תיקון הגאווה / הרב וינר | כ''ג חשון תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ג' - תולדות הגאווה ותוצאותיה / הרב וינר | ט''ז חשון תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ב' - '' ויבן עוזיה מגדלים'' / הרב וינר | ט' חשון תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ב' - ימי עוזיה / הרב וינר | ב' חשון תשע''ב
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק ב' / הרב וינר | כ''ו אלול תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק א' - ב' - סוף פרק א' סקירת הספר ותחילת פרק ב' / הרב וינר | י''ט אלול תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק א' - משמעות פתיחת ישעיה / הרב וינר | י''ב אלול תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב וינר | פרק א' - פתיחה לספר ישעיהו / הרב וינר | ה' אלול תשע''א