בס"ד

שיעורים

 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק כ' - גלות מצרים וכוש - מקרא וארכיאולוגיה / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים י''ח-י''ט - נבואת ארץ צלצל כנפים - חלק ב, משא מצרים / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים י''ז - י''ח - ממלכת אשור, נבואת ארץ צלצל כנפים - חלק א / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק י''ז - משא דמשק - חלק ב - יחס ארם אל עם ישראל / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק י''ז - משא דמשק - חלק א / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים ט''ו - ט''ז - משא מואב - המשך / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים י''ד-ט''ז - נבואת פלשת ומשא מואב / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים י''ג - י''ד - משא בבל / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים י''א - י''ב - גאולת מלך המשיח ושירת הגאולה / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים י' - י''א - הכאת אשור והנבואה על מלך המשיח / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק י' - חטאו של אשור / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים ט' -י' - המכות הנוחתות על העם, חטא הגאוה / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים ח - ט' - הנביא לעומת הקוסמים, יום מדיין / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים ח' - ט' - תלמידיו של ישעיה / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק ח' - שני העדים - אוריה הכהן וזכריה - חלק ב / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק ח' - שני העדים - אוריה הכהן וזכריה - חלק א / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק ח' - שני בתי ישראל ושתי פעולות הנביא / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים ז' - ח' - החמאה והדבש ודימויה של אשור / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק ז' - פער השנים בנבואת 65 השנה / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק ז' - קואליצית פקח בן רמליהו ורצין על ירושלים / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק ו' - מלכות עוזיהו וסיכום הפרק / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק ו' - נבואת ההקדשה / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק ה' - משל הכרםנבואת ה'הוי' / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק ה' - משל הכרם / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים ג' - ד' - ציון וירושלים / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים ג' - ד' - מבנה הפרקים - זקני ירושלים מול בנות ציון / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרקים ג' - ד' - אובדן המנהיגות / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק ב' - מבנה הפרק ומשמעותו / הרב תמיר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק ב' - חזון אחרית הימים ועניין הגאווה / הרב תמיר | תשס''ז
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק א' - בימי מי נאמרה נבואה זו / הרב תמיר | תשס''ז
 • Audio נביאים וכתובים | ישעיה | הרב תמיר | פרק א' - הקדמה לפרק א / הרב תמיר | תשס''ז