בס"ד

שיעורים

 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | ביקש לעשות חזקיהו משיח / הרב וינר | כ"ט תמוז תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | וגנותי על העיר הזאת -תפילותיו של חזקיהו / הרב וינר | כ"ב תמוז תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | נאומו וזהותו של רבשקה / הרב וינר | א' תמוז תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | שתי סיעות בירושלים והדחתו של שבנא / הרב וינר | י"ז סיוון תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | משפט המלך בעת מלחמה - חלק ב - ניתוח תקופת חזקיהו / הרב וינר | י' סיוון תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | משפט המלך בעת מלחמה - חלק א / הרב וינר | ג' סיוון תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | סתירות בסיפור מלכות חזקיהו - דברי הימים מול ישעיהו / הרב וינר | כ"ה אייר תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | צדיק ורע לו - על חטאיו של חזקיהו / הרב וינר | י"א אייר תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | הושע ולא יהושע - על מלכות הושע מהסתכלות הנביא / הרב וינר | ז' אדר ב' תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | האריות שאכלו בכותים - משמעות האריה כשליח ה' / הרב וינר | ל' אדר א' תשע"ט
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | דמותו של הושע בן אלה והקשר לגלות עשרת השבטים / הרב וינר | כ"ג אדר א' תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | מאחזיהו לאחז, קיצוץ הכיור הוא מרכבת השכינה / הרב וינר | ט"ז אדר א' תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | בחירתו מדינית של אחז אל מול עוצמת אשור / הרב וינר | ט' אדר א' תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | מלכות אחז - מדוע עבד אחז את אלוהי ארם / הרב וינר | ב' אדר א' תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | צדקותו של יותם / הרב וינר | כ"ה שבט תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | תחלופת מלכי ישראל בפרק טו - מלחמת אחים בין שני עברי הירדן / הרב וינר | י"ח שבט תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | רעידת האדמה שזעזעה את הארץ בימי עוזיהו / הרב וינר | ד' שבט תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פתח בנביאים להסתכלות בסיפור עוזיהו / הרב וינר | כ"ו טבת תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | עוזיהו ואמציה מלכו כאחד / הרב וינר | י"ט טבת תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ט"ו - צרעת עוזיהו / הרב וינר | ה' טבת תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | הגאולה בימי ירבעם בן יהואש / הרב וינר | ז' כסלו תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | המאבק בין ישראל לאדום / הרב וינר | ל' חשוון תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | ימי יואש / הרב וינר | ט"ז חשוון תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | אמציה - רק לא כדוד אביו / הרב וינר | ט' חשוון תשע"ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | שכול חרב אלישע / הרב וינר | כ"ו אלול תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פתרון השאלות בפרקי אלישע / הרב וינר | י"ט אלול תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | השאלות על תקופת אלישע ותחילת פתרונן / הרב וינר | י"ב אלול תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | אלישע בתקופת מלכי ישראל / הרב וינר | ה' אלול תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | תיאור בניית המקדש הראשון מנקודות מבט שונות / הרב וינר | כ"ב תמוז תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | מכתב מאליהו / הרב וינר | ט"ו תמוז תשע"ח
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | הבדלים בין מלכים ודברי הימים בסיפור מלכות יואש / הרב וינר | א' תמוז תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | חידושים בסיפור מלכות יואש / הרב וינר | כ"ד סיוון תשע"ח
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | המלכת יואש - המשכיות מלכות בית דוד / הרב וינר | י"ז סיוון תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | חידושים לדמותו של יהוא, מנקודת מבטו של הושע ומנקודות מבט נוספות / הרב וינר | ג' סיוון תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | לדמותם של יהוא ויהונדב בן רכב / הרב וינר | כ"ה אייר תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | סוף מלכות אחזיה והריגת איזבל בידי יהוא / הרב וינר | י"א אייר תשע"ח
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | המלכת יהוא / הרב וינר | כ"א אדר תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | שאלות נוספות בפרקים ח-ט / הרב וינר | כ"ג שבט תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | יהורם בן אחאב - חידושים בסיפור אודותיו / הרב וינר | ט"ו שבט תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | תחילת פתרון סיפורי אלישע / הרב וינר | ט' שבט תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | המשך פרק ו' וסיפור המצורעים בפרק ז / הרב וינר | ב' שבט תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ה' - שאלות על ניסי אלישע / הרב וינר | ג' טבת תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | מלכים ב' - י"ט כסלו / הרב וינר | י"ט כסלו תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | עיון בסיפור החייאת בן השונמית / הרב וינר | י"ב כסלו תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | תקופת יהושפט בדברי הימים - חלק ב / הרב וינר | כ"ז חשוון תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | סיפורו של יהושפט בדברי הימים / הרב וינר | כ' חשוון תשע"ח
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | מלחמת יהורם ויהושפט במואב - חלק ב' / הרב וינר | י"ג חשוון תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | מלחמת יהורם ויהושפט במואב - חלק א' / הרב וינר | ו' חשוון תשע"ח
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | לא דובים ולא יער / הרב וינר | כ"ג אלול תשע"ז
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | הסתלקות אליהו עם כל המשמעות / הרב וינר | ט"ו אלול תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | לדמותו המורכבת של אליהו / הרב וינר | ב' אלול תשע"ז
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | גלות יכניה / הרב וינר | י''ט תמוז תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | רצח גדליהו / הרב וינר | י''ב תמוז תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | סוף ימי צדקיהו / הרב וינר | ה' תמוז תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | בריחתו של צדקיהו / הרב וינר | כ''ח סיוון תש''ע
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | ימי יהויכין / הרב וינר | כ''א סיוון תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | מעשה יהויקים / הרב וינר | י''ד סיוון תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | מלכות יהויקים - התארוך / הרב וינר | ז' סיוון תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | מלכות יהואחז / הרב וינר | כ''ב אייר תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | תחילת מלכות יהואחז / הרב וינר | י''ד אייר תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | סוף מלכות יאשיהו / הרב וינר | ח' אייר תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | יאשיהו - יישוב הסתירה בין מלכים לדברי הימים / הרב וינר | א' אייר תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פסח יאשיהו / הרב וינר | כ''ה אדר תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | מלכות יאשיהו / הרב וינר | י''ח אדר תש''ע
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | מלכות אמון / הרב וינר | ד' אדר תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | המשך מלכות מנשה / הרב וינר | כ''ז שבט תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | מלכות מנשה / הרב וינר | כ' שבט תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | סיכום: חזקיהו - הרקע ההסטורי / הרב וינר | י''ג שבט תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק כ' - פרשת בראדך בלאדן בן בלאדן / הרב וינר | ו' שבט תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ט - מלחמת חזקיהו ונצחונו / הרב וינר | כ''ח טבת תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ח-י''ט - נאום רבשקה / הרב וינר | כ''א טבת תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ח - המשך מלכות חזקיה / הרב וינר | י''ד טבת תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ח - המשך מלכות חזקיה / הרב וינר | ז' טבת תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ח - המשך מלכות חזקיה / הרב וינר | כ''ב כסלו תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ח - תחילת מלכות חזקיה / הרב וינר | ט''ו כסלו תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ז - שבירת המלכות בשומרון / הרב וינר | ט' כסלו תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | ימי הושע - חלק ב' / הרב וינר | ב' כסלו תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | ימי הושע - חלק א' / הרב וינר | כ''ה חשוון תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ט''ז - מלכות אחז- העברה למולך ומזבח ארם / הרב וינר | י''ח חשוון תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | ישעיה פרק ז' - המשך ימי אחז / הרב וינר | י''א חשוון תש''ע
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | ימי יותם ותחילת ימי אחז / הרב וינר | ד' חשוון תש''ע
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | המשמעות הרוחנית של סוף מלכות ישראל / הרב וינר | כ''א אלול תשס''ט
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ט''ו - מלכי ישראל האחרונים / הרב וינר | י''ד אלול תשס''ט
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | הנביא יונה - התקופה באסקפלריא של תרי עשר - חלק ד / הרב וינר | כ''ד תמוז תשס''ט
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | המוסר של הנביא עמוס - התקופה באסקפלריא של תרי עשר - חלק ג / הרב וינר | ג' תמוז תשס''ט
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | יואל - התקופה באסקפלריא של תרי עשר - חלק ב / הרב וינר | כ''ו סיוון תשס''ט
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | יואל - התקופה באספקלריא של תרי עשר - חלק א / הרב וינר | י''ט סיוון תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | ישעיהו פרק ו' - נבואת סילוק / הרב וינר | י''ב סיון תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | ישעיהו פרק ב' - תיאור המצב בימי עוזיהו / הרב וינר | כ''ז אייר תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | ישעיהו פרק א' - נבואת הפתיחה של ישעיהו / הרב וינר | כ' אייר תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ט''ו - תחילת ימי עוזיהו / הרב וינר | י''ג אייר תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ד - תחילת ימי ירבעם בן יואש / הרב וינר | ו' אייר תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ד - המוסר הנבואי במעשה אמציה / הרב וינר | כ''ט ניסן תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ד - מלחמת יהואש באמציה / הרב וינר | ט' אדר תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ד - אמציה מלך יהודה / הרב וינר | ב' אדר תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ג - סיכום תקופת אלישע / הרב וינר | כ''ה שבט תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ג - תשועתו של אלישע בראי העם / הרב וינר | י''ח שבט תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ג - זיהויו של מלך ישראל בפרקים הקודמים (חלק ב) / הרב וינר | י''א שבט תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק יג - זיהויו של מלך ישראל בפרקים הקודמים (חלק א) / הרב וינר | ד' שבט תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרקים י''ב -י''ג - יואש ויאשיהו / הרב וינר | כ''ו טבת תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''ב - היחסים בין המלך יואש ליהוידע הכהן / הרב וינר | י''ט טבת תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י''א - המלכת יואש / הרב וינר | י''ב טבת תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרקים י' - י''א - מהפכת יהוא - המשך / הרב וינר | ה' טבת תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י' - יצא שכרו בהפסדו של יהוא / הרב וינר | כ''א כסלו תשס''ט
 • Audio Video נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק י - יהונדב בן רכב / הרב וינר | י''ד כסלו תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרקים ט' - י' - הפיכת יהוא (חלק ב) / הרב וינר | ז' כסלו תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ט' - הפיכת יהוא (חלק א) / הרב וינר | כ''ט חשון תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ט' - מקומו של המלך במערכה / הרב וינר | כ''ב חשון תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ח' - מלכות יהושפט / הרב וינר | ח' חשון תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ח' - מלכות יורם ויהושפט / הרב וינר | א' חשון תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ח' - סגירת מעגל עם שונמית והבשורה לחזאל / הרב וינר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ז' - המצורעים ושבירת הרעב / הרב וינר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ו' - אלישע והרעב בארץ / הרב וינר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ו' - אלישע וגדודי ארם / הרב וינר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ד' - ו' - סיפורי אלישע - הנזיד ולחם הביכורים, ריפוי נעמן שר צבא ארם ונס הצפת הברזל / הרב וינר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ד' - סיפור אלישע והאשה השונמית / הרב וינר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ד' - סיפורי אלישע - אלמנת בני הנביאים והאשה השונמית / הרב וינר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ג' - דמותו של יהושפט ותיאור האירועים ע''פ דברי הימים - חלק ב / הרב וינר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ג' - דמותו של יהושפט ותיאור האירועים ע''פ דברי הימים - חלק א / הרב וינר | תשס''ח
 • Text Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ג' - כעסו של אלישע / הרב וינר | תשס''ח
 • Text Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ג' - נבואת אלישע על מואב / הרב וינר | תשס''ח
 • Text Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ג' - מלחמת שלושת המלכים במואב / הרב וינר | תשס''ח
 • Text Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק ב' - עליית אליהו בסערה השמימה ותחילת ימי אלישע / הרב וינר | תשס''ח
 • Audio נביאים וכתובים | מלכים ב | | פרק א' - תיאור ימי אחזיה - מאבק שרי החמישים באליהו / הרב וינר | תשס''ח