בס"ד

שיעורים

 • Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק ח' - היכן הלויים? / הרב וינר | ט' אייר תשס''ט
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק י' - עזרא הוא מלאכי / הרב וינר | ב' אייר תשס''ט
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק ח' - משמרות הכהונה / הרב וינר | י''ט אדר תשס''ט
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרקים ח' - י' - נאום עזרא לנשים הנוכריות / הרב וינר | ו' אדר תשס''ט
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק ח' - עליית עזרא / הרב וינר | כ''ח שבט תשס''ט
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק ז' - שושלת עזרא / הרב וינר | כ''א שבט תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | עזרא | | מכות כ''ד: - נבואת אוריה ונבואת זכריה (חלק ב) / הרב וינר | י''ד שבט תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | עזרא | | מכות כ''ד: - נבואת אוריה ונבואת זכריה (חלק א) / הרב וינר | ז' שבט תשס''ט
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | זכריה פרקים ג' -ה' - הכהונה והמלכות / הרב וינר | כ''ט טבת תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק ח' - התעוררת מאת ה' / הרב וינר | ט''ו טבת תשס''ט
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרקים ו' - ז' - בניין ביהמ''ק השני בהסתכלות גשמית ורוחנית / הרב וינר | י''ז כסלו תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק ז' - יום הולדת למלכים / הרב וינר | ג' כסלו תשס''ט
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק ז' - סדר המלכים / הרב וינר | כ''ה חשון תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק ה' - ו' - האמונה בבניית המקדש / הרב וינר | י''ח חשון תשס''ט
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרקים ד' - ה' - אגרת רחום (חלק ב) / הרב וינר | י''א חשון תשס''ט
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק ד' - אגרת רחום (חלק א) / הרב וינר | ד' חשון תשס''ט
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק ג' - הקמת המזבח / הרב וינר | כ''ח אלול תשס''ח
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק ב' - הצהרת כורש הבדלי שמות העולים בין עזרא לנחמיה / הרב וינר | כ''א אלול תשס''ח
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק א' - ב' - סתירה במספר העולים מבבל / הרב וינר | י''ד אלול תשס''ח
 • Text Audio נביאים וכתובים | עזרא | | פרק א' - הצהרת כורש / הרב וינר | ז' אלול תשס''ח