בס"ד

שיעורים

 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק י"ט - פילגש בגבעה / הרב וינר | כ"ט תמוז תשע"ב
 • Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | סיום פרק י"ז ומרמורם של שבט דן / הרב וינר | כ"ב תמוז תשע"ב
 • Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק י"ז / הרב וינר | ט"ו תמוז תשע"ב
 • Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק ט"ז / הרב וינר | ח' תמוז תשע"ב
 • Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק ט"ו / הרב וינר | א' תמוז תשע"ב
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק יג' - יד' - המשך / הרב וינר | כ"ד סיוון תשע"ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק יד' - שמשון והאריה / הרב וינר | י"ז סיוון תשע"ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק יג' - יד' - תפקיד מנוח ואישתו / הרב וינר | י' סיוון תשע"ב
 • Text נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק י"ב - י"ג - שלושת השופטים: אבצן, אילון הזבלוני ועבדון בן הלל / הרב וינר | ג' סיוון תשע"ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק יב - המלחמה נגד אפריים / הרב וינר | י"א אייר תשע"ב
 • Text Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק יא - בת יפתח / הרב וינר | כ"א אדר תשע"ב
 • Text Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק יא - יפתח הגלעדי ומלחמתו בעמון / הרב וינר | ז' אדר תשע"ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק י - הפירוד בעם ישראל / הרב וינר | כ"ג שבט תשע"ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק ט - מלחמת אבימלך ובעלי שכם / הרב וינר | ט"ז שבט תשע"ב
 • Text Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק ט - משל יותם / הרב וינר | ט' שבט תשע"ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק ט - סוף ימי גדעון ותחילת ימי אבימלך / הרב וינר | ב' שבט תשע"ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | סוף המלחמה / הרב וינר | כ"ד טבת תשע"ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | מלחמת גדעון במדין / הרב וינר | י"ז טבת תשע"ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק ו' - גדעון - אות גיזת הצמר ולקקים / הרב וינר | ג' טבת תשע"ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק ו' - משיחת גדעון והקרבת הפר(ים) / הרב וינר | י"ט כסלו תשע"ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק ה' - שירת דבורה / הרב וינר | י''ב כסלו תשע''ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק ד' - '' כי ביד אישה יתן ה' את סיסרא'' / הרב וינר | כ''ז חשון תשע''ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק ד' - ברק ודבורה / הרב וינר | כ' חשון תשע''ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק ג' - אהוד ועגלון / הרב וינר | י''ג חשון תשע''ב
 • Text Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק ג' - הגויים שנשארו בארץ ודמותו של עתניאל בן קנז / הרב וינר | ו' חשון תשע''ב
 • Text Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק ב'- ג' - הבוכים, תאור כללי של ספר שופטים וביטול יציאת מצרים / הרב וינר | כ''ט תשרי תשע''ב
 • Text Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק א' - כיבוש ירושלים / הרב וינר | ט' אלול תשע''א
 • Audio Video נביאים וכתובים | שופטים | הרב וינר | פרק א' - פתיחה לספר שופטים / הרב וינר | ב' אלול תשע''א