בס"ד

שיעורים

 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | סוף שמשון / הרב תמיר | ט' כסלו תשע"ח
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | שמשון מחזיר כבוד / הרב תמיר | ב' כסלו תשע"ח
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | שמשון ודוד / הרב תמיר | י"ז חשוון תשע"ח
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | שמשון - חלק ב' / הרב תמיר | י' חשוון תשע"ח
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | שמשון - מעז יצא מתוק / הרב תמיר | ג' חשוון תשע"ח
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | מנוח אשתו ועם ישראל / הרב תמיר | ה' תשרי תשע"ח
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | המשך סיפור מנוח ואשתו / הרב תמיר | כ"ז אלול תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | שמשון / הרב תמיר | י"ג אלול תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | נדר יפתח / הרב תמיר | א' אב תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | יפתח יוצא למלחמה / הרב תמיר | כ"ג תמוז תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | זקני גלעד עם הבקשה ליפתח והמלאכים לעמון / הרב תמיר | ט"ז תמוז תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | עלייתו של יפתח / הרב תמיר | ט' תמוז תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | העיר שכם / הרב תמיר | ב' תמוז תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | מבחן המלקקים / הרב תמיר | י"ז שבט תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | אות הגיזה וצמצום צבא גדעון / הרב תמיר | י' שבט תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | מזבח עבודה זרה מול מזבח ה' / הרב תמיר | ג' שבט תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | סיפור בניית המזבח / הרב תמיר | כ"ה טבת תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | עניינו המיוחד של גבעון מול מדיין / הרב תמיר | י"ח טבת תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ז - תיאור שלטון מדיין וגדעון כשופט / הרב תמיר | י"א טבת תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | שירת דבורה כהמשך למעמד הר סיני / הרב תמיר | ד' טבת תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | שאלות על דבורה ויחסיה לברק / הרב תמיר | י"ב כסלו תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ד'- ברק ודבורה / הרב תמיר | ה' כסלו תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פעולת אהוד בן גרא / הרב תמיר | כ"ז חשוון תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | מיוחדות סיפור אהוד לעומת שאר השופטים / הרב תמיר | כ' חשוון תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ג' - עתניאל כגרעין לכל השופטים / הרב תמיר | י"ג חשוון תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ג' - עתניאל בן קנז / הרב תמיר | ו' חשוון תשע"ז
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | בין פרק א' לפרק ב' ובין שופטים ליהושע / הרב תמיר | כ"ג אלול תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ב' / הרב תמיר | ט"ז אלול תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק א' כהקדמה לספר שופטים / הרב תמיר | ב' אלול תשע"ו
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | סיכום ספר שופטים / הרב תמיר | א' אב תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ט''ז - שמשון ודלילה / הרב תמיר | כ''ג תמוז תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ט''ו - נזירות שמשון / הרב תמיר | ב' תמוז תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק י''א - יפתח - חלק ב' / הרב תמיר | י''א סיוון תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק י''א - יפתח - יחסים בין לאומיים / הרב תמיר | י''ב אייר תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק י''א - שעבוד הגלעד לעמון והרקע של יפתח / הרב תמיר | כ''ח ניסן תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק י' - שעבוד הגלעד לעמון והרקע של יפתח / הרב תמיר | ט' אדר תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ט' - סוף ימי אבימלך / הרב תמיר | א' אדר תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ט' - מפלת אבימלך / הרב תמיר | כ''ד שבט תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ט' - משל יותם / הרב תמיר | י''ז שבט תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ח' - פנואל וסוכות / הרב תמיר | י' שבט תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ח' - מרדף אחר מדיין / הרב תמיר | ג' שבט תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ז' - המשך מלחמת גדעון / הרב תמיר | כ''ה טבת תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ז' - מלחמת גדעון חששות גדעון / הרב תמיר | י''א טבת תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ו' - המשך מזבח גדעון / הרב תמיר | ד' טבת תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ו' - מזבח גדעון / הרב תמיר | י''ג כסלו תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ו' - גדעון / הרב תמיר | ו' כסלו תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרקים ד' - ה' - המשך דבורה הנביאה / הרב תמיר | ח' חשוון תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרקים ג' - ד' - ברק דבורה ואהוד בן גרא / הרב תמיר | א' חשוון תש''ע
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | אהוד בן גרא / הרב תמיר | כ''ה אלול תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | עתניאל בן קנז / הרב תמיר | י''ח אלול תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פרק ב' / הרב תמיר | י''א אלול תשס''ט
 • Audio נביאים וכתובים | שופטים | הרב תמיר | פתיחה לספר שופטים / הרב תמיר | ד' אלול תשס''ט