בס"ד

שיעורים

 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ל"א / הרב וינר | י"א כסלו תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ל' - מלחמת דוד ועמלק על ציקלג / הרב וינר | ד' כסלו תשע"ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | שאול ובעלת האוב / הרב וינר | כ"ז חשוון תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ"ח / הרב וינר | כ' חשוון תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | דוד, אכיש וסרני פלשתים - המשך / הרב וינר | י"ג חשוון תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ"ז - דוד, אכיש וסרני פלישתים / הרב וינר | ו' חשוון תשע"ד
 • Text נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ"ו / הרב וינר | כ"ט תשרי תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ"ה - דוד ונבל חלק ג' / הרב וינר | כ"ג אלול תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ"ה - דוד ונבל חלק ב' / הרב וינר | ט"ז אלול תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ"ה - דוד ונבל / הרב וינר | ט' אלול תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ"ד - דוד ושאול במערה / הרב וינר | ב' אלול תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ"ג - עזרת דוד לאנשי קעילה / הרב וינר | ד' אב תשע"ג
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ"ב - הריגת כהני נוב / הרב וינר | כ"ו תמוז תשע"ג
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ"א - סדרת חינוך לדוד / הרב וינר | י"ט תמוז תשע"ג
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ' - יחסי דוד ויהונתן / הרב וינר | י"ב תמוז תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י"ט - החרפת המתח בין דוד ושאול / הרב וינר | ה' תמוז תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרקים י"ח - י"ט - יחסי דוד ושאול / הרב וינר | כ"ח סיוון תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י"ח - המשך סדר המאורעות / הרב וינר | כ"א סיוון תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרקים י"ז- י"ח, חלוקת ספר שמואל למגילות / הרב וינר | י"ד סיוון תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרקים י"ז י"ח / הרב וינר | ז' סיוון תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י"ז / הרב וינר | כ"ב אייר תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרקים ט"ז - י"ז - תולדות דוד / הרב וינר | ח' אייר תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרקים ט"ו - ט"ז - הקשר בין שאול ושמואל / הרב וינר | א' אייר תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ט"ו - שאול ועמלק / הרב וינר | כ"ה אדר תשע"ג
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ט"ו - מהו חטא שאול / הרב וינר | י"ח אדר תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י"ד - המלחמה בפלשתים / הרב וינר | ד' אדר תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרקים י"א - י"ג / הרב וינר | כ"ז שבט תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י"א - המלך והאחדות / הרב וינר | כ' שבט תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרקים י' - י"א - מעמדו של שאול בעיני העם / הרב וינר | י"ג שבט תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י' - איפה נמצא קבר רחל / הרב וינר | ו' שבט תשע"ג
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרקים ט' - י' האותות כהכנה למלכות / הרב וינר | כ"א טבת תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | המשך פרק ח' - הבעייתיות בבקשת מינוי המלך ופרק ט' / הרב וינר | י"ד טבת תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ח' - הבעייתיות בבקשת מינוי המלך / הרב וינר | ז' טבת תשע"ג
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ז' / הרב וינר | כ"ב כסלו תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ו' - הגשמת האלוקות ע"י עמ"י / הרב וינר | א' כסלו תשע"ג
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ה', ו' / הרב וינר | כ"ג חשוון תשע"ג
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ד' - בית חרוב החרבתם / הרב וינר | ט"ז חשוון תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרקים ג' - ד' / הרב וינר | ט' חשוון תשע"ג
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | חטאם של בני עלי / הרב וינר | י"ב אלול תשע"ב
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל א' | | קורבנה של חנה / הרב וינר | ה' אלול תשע"ב
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ל''א - מות שאול / הרב וינר | כ''ז חשון תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ''ח - שאול ובעלת האוב / הרב וינר | כ' חשון תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ''ז, כ''ט - תפקוד דוד במלחמות פלישתים עם ישראל / הרב וינר | י''ג חשון תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ''ו - כ''ז - בריחת דוד משאול / הרב וינר | כ''ג אלול תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ''ה - שולשלת רם ושולשלת כלב / הרב וינר | ט''ו אלול תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ''ה - דוד ונבל / הרב וינר | ט' אלול תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ''ד - כ''ה - כריתת כנף המעיל / הרב וינר | ב' אלול תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק כ''א - כ''ב - דוד מתחיל משפל המדרגה / הרב וינר | כ''ו אלול תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י''ט - כ' - נפילת שאול, הנער והחצים / הרב וינר | י''ט תמוז תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י''ח - י''ט - הקשר בין פלישתים לערלות / הרב וינר | י''ב תמוז תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י''ז - י''ח - תחילת ירדתו של שמואל / הרב וינר | כ''ז סיון תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י''ז - המשך סיפור דוד וגלית - אין מוקדם ומאוחר בנביאים / הרב וינר | כ''א סיון תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י''ז - הריאלות בסיפור דוד וגלית / הרב וינר | י''ד סיון תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ט''ז - הקדשת דוד / הרב וינר | ז' סיון תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ט''ו - הורדת שאול מהמלכות / הרב וינר | כ''ב אייר תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י''ד - ט''ו - מחיית עמלק / הרב וינר | י''ח אדר תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י''ד - מלחמת יונתן במצב פלישתים / הרב וינר | ד' אדר תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י''ג - י''ד - המלחמה בפלישתים - שאלות / הרב וינר | כ''ז שבט תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י''א - י''ג - המלחמה עם נחש, נאום שמואל ומלחמת שאול בפלישתים / הרב וינר | כ' שבט תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק י' - י''א - המשך המלכת שאול / הרב וינר | י''ג שבט תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ט' - י' - המשך פגישת שאול ושמואל וסיפור האותות / הרב וינר | ו' שבט תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ח' - ט' - משפט המלך - חלק ד' ,פגישת שאול ושמואל / הרב וינר | כ''ח טבת תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ח' - משפט המלך - חלק ג' / הרב וינר | כ''א טבת תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ח' - משפט המלך - חלק ב' / הרב וינר | י''ד טבת תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ז' - ח' - חזרה בתשובה, משפט המלך - חלק א' / הרב וינר | ז' טבת תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ז' - ''עבדו את ה' לבדו'' / הרב וינר | ט''ז כסלו תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ו' - החזרת הארון / הרב וינר | ט' כסלו תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ו' - קריסה ההקונספציה הפלשיתית והחזרת הארון / הרב וינר | ב' כסלו תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ה' - ו' - מלחמת ה' לבדו / הרב וינר | כ''ה חשון תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ד' - חורבן שילה / הרב וינר | י''א חשון תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק ג' - שמואל מתנבא לראשונה / הרב וינר | ד' חשון תשס''ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק א' - ב' - ''כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה'' / הרב וינר | כ''א אלול תשס''ג
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק א' - ב' - רקע לספר חלק ב' - הטעות של עלי ושל בניו / הרב וינר | י''ד אלול תשס''ג
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל א' | | פרק א' - ב' - פתיחה, רקע לספר / הרב וינר | ז' אלול תשס''ג