בס"ד

שיעורים

 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ט''ו (חזרה) - ''ויהי מקץ 40 שנה'' / הרב וינר | ט"ו תמוז תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | סיכום ספר שמואל ב' / הרב וינר | ח' תמוז תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ"ד - חלק רביעי / הרב וינר | א' תמוז תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ"ד - חלק שלישי / הרב וינר | כ"ד סיוון תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ"ד חלק שני / הרב וינר | י"ז סיוון תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ"ד / הרב וינר | י' סיוון תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ"ג - גיבורי דוד / הרב וינר | ג' סיוון תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ"ג - סוף דברי דוד / הרב וינר | כ"ה אייר תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ"ב - שירת דוד - שתי צורות של לחימה / הרב וינר | י"ח אייר תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ"א - מי הרג את גוליית חלק ב' / הרב וינר | י"א אייר תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ"א - מי הרג את גוליית / הרב וינר | כ"א אדר תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ"א - משפחת בית שאול / הרב וינר | ט"ז שבט תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ"א - החשבון של דוד, שאול והגבעונים / הרב וינר | ט' שבט תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ"א - הרעב בימי דוד / הרב וינר | ב' שבט תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | קשרי המשפחה של עמשא בן יתר והאישה החכמה / הרב וינר | כ"ד טבת תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ' / הרב וינר | י"ז טבת תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק יט - המשך ברזילאי הגלעדי / הרב וינר | ג' טבת תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק יט - המשך מעשי שמעי ומפיבושת / הרב וינר | י"ט כסלו תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"ט / הרב וינר | י"ב כסלו תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"ח / הרב וינר | כ"ז חשוון תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"ז - חלק ב' / הרב וינר | כ' חשוון תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"ז - עצת אחיתופל ועצת חושי / הרב וינר | י"ג חשוון תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ט"ז קונפליקט ציבא ושמעי בן גרא / הרב וינר | ו' חשוון תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | מרד אבשלום - חלק שני / הרב וינר | כ"ט תשרי תשע"ה
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | מרד אבשלום - חלק ראשון / הרב וינר | כ"ג אלול תשע"ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"ד - דוד והאישה התקועית / הרב וינר | ט"ז אלול תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"ג - אמנון, תמר ודוד / הרב וינר | ט' אלול תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"ב דוד ובת שבע חלק ח' - דוד בירושלים והתייחסות אקטואלית / הרב וינר | כ"ו תמוז תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"ב דוד ובת שבע - חלק ז / הרב וינר | ה' תמוז תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"ב דוד ובת שבע - חלק ו / הרב וינר | י"ד סיוון תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"ב דוד ובת שבע - חלק ה / הרב וינר | ז' סיוון תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"ב דוד ובת שבע - חלק ד - תוכניתו של דוד / הרב וינר | כ"ב אייר תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"ב דוד ובת שבע - חלק ג - משל כבשת הרש / הרב וינר | ט"ז אייר תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"א - דוד ובת שבע חלק ב / הרב וינר | ח' אייר תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"א - דוד ובת שבע חלק א הקדמה / הרב וינר | י"ח אדר ב' תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י' / הרב וינר | ד' אדר ב' תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ט' / הרב וינר | כ"ז אדר א' תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ח' / הרב וינר | כ' אדר א' תשע"ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | "דמים רבים שפכת" / הרב וינר | י"ג אדר א' תשע"ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ז' - בניין בית ה' ובית דוד / הרב וינר | ו' אדר א' תשע"ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרקים ה-ו מלחמת דוד, פלישתים ופרץ עוזה / הרב וינר | כ"ב שבט תשע"ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | עוורים ופסחים / הרב וינר | ט"ו שבט תשע"ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ה' - המלכת דוד וירושלים / הרב וינר | ח' שבט תשע"ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ד - רציחת איש בושת / הרב וינר | א' שבט תשע"ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ג' - מות אבנר - המשך / הרב וינר | כ"ג טבת תשע"ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ג' - מות אבנר / הרב וינר | ט"ז טבת תשע"ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | ישחקו הנערים לפנינו / הרב וינר | ט' טבת תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ב' - התחלת המלכות / הרב וינר | ב' טבת תשע"ד
 • Audio Video נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק א' / הרב וינר | י"ח כסלו תשע"ד
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ''ד - ספירת העם - המשך / הרב וינר | כ''ו סיון תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ''ד - ספירת העם / הרב וינר | י''ט סיון תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ''ג - גיבורי דוד / הרב וינר | י''ב סיון תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ''ב - שירת דוד - המשך / הרב וינר | כ' אייר תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ''ב - שירת דוד / הרב וינר | י''ג אייר תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ''א - הענקים - המשך / הרב וינר | ט''ז אדר תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ''א - הענקים / הרב וינר | ט' אדר תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ''א - אלחנן בן יערי אורגים / הרב וינר | ב' אדר תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ''א - פגיעת שאול בגבעונים / הרב וינר | כ''ה שבט תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ''א - הגבעונים / הרב וינר | י''ח שבט תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ' - האישה החכמה / הרב וינר | י''א שבט תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ' - עוצמתו של יואב ומשפחת עמשא / הרב וינר | ד' שבט תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק כ' - מרד שבע בן בכרי / הרב וינר | י''ד כסלו תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''ט - דוד ומפיבשת / הרב וינר | ז' כסלו תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''ח - שבועת דוד לשמעי / הרב וינר | כ''ט חשון תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''ח - השלמת עונשו של דוד / הרב וינר | כ''ב חשון תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ט''ו - י'ז - מרד אבשלום חלק ג' / הרב וינר | ח' חשון תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ט''ו - י''ז - מרד אבשלום חלק ב' / הרב וינר | א' חשון תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ט''ו - י''ז - מרד אבשלום חלק א' / הרב וינר | כ''ה אלול תשס''ו
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ט''ו - דוד בורח מאבשלום / הרב וינר | י''ח אלול תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''ד - משל האישה התקועית ותחילת המרד / הרב וינר | י''א אלול תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''ג - אמנון ותמר / הרב וינר | ד' אלול תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''ב - י''ג כיבוש רבת ואמנון ותמר / הרב וינר | כ''ח תמוז תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''א - חטא דוד ובת שבע חלק ט' / הרב וינר | כ''א תמוז תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''א - חטא דוד ובת שבע חלק ח' / הרב וינר | ל' סיון תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''א - חטא דוד ובת שבע חלק ז' / הרב וינר | ט' סיון תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''א - חטא דוד ובת שבע חלק ו' / הרב וינר | ב' סיון תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''א - חטא דוד ובת שבע חלק ה' / הרב וינר | כ''ד אייר תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''א - חטא דוד ובת שבע חלק ד' / הרב וינר | י' אייר תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''א - חטא דוד ובת שבע חלק ג' / הרב וינר | כ''ז אדר ב' תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''א - חטא דוד ובת שבע חלק ב' / הרב וינר | ו' אדר ב' תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י''א - חטא דוד ובת שבע חלק א' / הרב וינר | כ''ט אדר א' תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י' - המלחמה בחזית המזרחית / הרב וינר | כ''ב אדר א' תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ט' - מפיבושת / הרב וינר | ח' אדר א' תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ח' - מלחמות דוד / הרב וינר | א' אדר א' תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ז' - ה' אלוקים / הרב וינר | כ''ד שבט תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ז' - מלכות בית דוד לעולם / הרב וינר | י''ז שבט תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ז' - דוד לא יבנה את בית ה' / הרב וינר | י' שבט תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ה' - ו' / הרב וינר | ג' שבט תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ה' - המלכת דוד וכיבוש ירושלים / הרב וינר | כ''ה טבת תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ד' - רכב ובענה / הרב וינר | י''א טבת תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ה' / הרב וינר | ד' טבת תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ג' - אבנר ואיש בושת / הרב וינר | י''ט כסלו תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ב' - המשך קינת דוד את שאול והמלחמה בגבעון / הרב וינר | ה' כסלו תשס''ה
 • Audio נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק א' - קינת דוד את שאול / הרב וינר | כ''ז חשון תשס''ה