בס"ד

שיעורים

 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | חטא ישראל בפילגש בגבעה ומלחמת ישראל ובנימין (חלק ב) / הרב וינר | כ' סיוון תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | חטא ישראל בפילגש בגבעה ומלחמת ישראל ובנימין (חלק א) / הרב וינר | ז' אייר תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | רדיפת מצרים אחרי בני ישראל / הרב וינר | כ"ד אדר תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | תוכחת שמואל על בקשת המלך / הרב וינר | י"ט שבט תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | שיטת הבחינות - מלכות שאול / הרב וינר | כ"ז טבת תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | שיטת הבחינות - נאומי יהושע חלק ב' / הרב וינר | י"ג טבת תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | שיטת הבחינות - נאומי יהושע חלק א' / הרב וינר | ו' טבת תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | שיטת הבחינות - עבד עברי / הרב וינר | כ"ב כסלו תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | שיטת הבחינות - הברית עם הגבעונים / הרב וינר | ט"ו כסלו תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | חלקו של משה בחטא המרגלים / הרב וינר | א' כסלו תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | שיטת הבחינות - התשובות חלק ב', פרשת המרגלים / הרב וינר | כ"ג חשוון תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | שיטת הבחינות - התשובות חלק א' / הרב וינר | ט' חשוון תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | שיטת הבחינות - השאלות / הרב וינר | ב' חשוון תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | "אין מוקדם ומאוחר בתורה" - חלק ג' - גירוש ישמעאל / הרב וינר | ד' תשרי תשע"ה
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | גוף שלישי וגוף שני - חלום ומציאות - לדוד ה' אורי וישעי / הרב וינר | כ"ו אלול תשע"ד
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | "אין מוקדם ומאוחר בתורה" - סיבה ומשמעות - חלק ב' / הרב וינר | י"ב אלול תשע''ד
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - נושאים בתנך | | "אין מוקדם ומאוחר בתורה" - סיבה ומשמעות / הרב וינר | ה' אלול תשע''ד