בס"ד

שיעורים

 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | ''לא ניתן דברי הימים אלא להידרש'' / הרב וינר | ח' תמוז תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | העלמותו של סיפור דוד ובת שבע מדברי הימים - חלק ב' / הרב וינר | א' תמוז תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | העלמותו של סיפור דוד ובת שבע מדברי הימים - חלק א' / הרב וינר | כ''ד סיוון תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | פרץ עוזה - חלק ב' / הרב וינר | י''ז סיוון תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | פרץ עוזה - חלק א' / הרב וינר | י' סיוון תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | ישעיהו ספר שכולו נחמה / הרב וינר | ד' אייר תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | יואב בן צרויה - שמואל מול דבה''י - ב' / הרב וינר | ד' אייר תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | יואב בן צרויה - שמואל מול דבה''י - א' / הרב וינר | כ''א אדר ב' תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | כלי המקדש - מלכים מול דבה''י - ה' / הרב וינר | ז' אדר ב' תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | כלי המקדש - מלכים מול דבה''י - ד' / הרב וינר | כ''ג אדר א' תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | כלי המקדש - מלכים מול דבה''י - ג' / הרב וינר | ט''ז אדר א' תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | כלי המקדש - מלכים מול דבה''י - ב' / הרב וינר | ט' אדר א' תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | כלי המקדש - מלכים מול דבה''י - א' / הרב וינר | ב' אדר א' תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | שלמה וחירם - מלכים מול דבה''י - ב' / הרב וינר | כ''ו שבט תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | שלמה וחירם - מלכים מול דבה''י - א' / הרב וינר | י''ח שבט תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | ימי יהושפט - מלכים מול דבה''י - ב' / הרב וינר | י''א שבט תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | ימי יהושפט - מלכים מול דבה''י - א' / הרב וינר | ד' שבט תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | אביה בן רחבעם - מלכים מול דבה''י / הרב וינר | כ''ו טבת תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | מלחמת אמציה ויואש - מלכים מול דבה''י - ג' / הרב וינר | י''ט טבת תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | מלחמת אמציה ויואש - מלכים מול דבה''י - ב' / הרב וינר | י''ב טבת תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | מלחמת אמציה ויואש - מלכים מול דבה''י - א' / הרב וינר | כ''א כסלו תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | צרעתו של עזריה - מלכים מול דבה''י - ג' / הרב וינר | י''ד כסלו תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | צרעתו של עזריה - מלכים מול דבה''י - ב' / הרב וינר | ז' כסלו תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | צרעתו של עזריה - מלכים מול דבה''י - א' / הרב וינר | כ''ג חשון תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | מלכותו של יואש - מלכים מול דבה''י - ב' / הרב וינר | ט''ז חשון תשע''א
 • Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | מלכותו של יואש - מלכים מול דבה''י - א' / הרב וינר | ט' חשון תשע''א
 • Text Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | מקומה של יציאת מצרים בדברי הימים - ב' / הרב וינר | כ''ו אלול תש''ע
 • Text Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | מקומה של יציאת מצרים בדברי הימים - א' / הרב וינר | י''ט אלול תש''ע
 • Text Audio נביאים וכתובים | תנ''ך - מסורת וחידוש | | השוואה בין מלכים לדברי הימים - א' / הרב וינר | ה' אלול תש''ע