בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לפרשת בהעלותך - חטא המתאוננים / הרב וינר | י"ג סיון תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לחיות עם פרשת השבוע - בהעלותך - בואו לארץ ישראל! / הרב ויצמן | י"א סיון תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בהעלותך - למה להניף את הלויים? / הרב ויצמן | ט' סיוון תשע"ט
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לפרשת בהעלותך - הדלקת הנרות של אהרון / הרב וינר | י"ח סיוון תשע"ח
 • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בהעלותך - למה הנ' הפוכה? / הרב ויצמן | ט"ז סיוון תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לפרשת בהעלותך / הרב וינר | ט"ו סיוון תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בהעלותך - לא להיות "מתאוננים" / הרב ויצמן | י"ב סיוון תשע"ז
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לפרשת בהעלותך - משמעות מיקום הארון בתוך המחנה / הרב וינר | י"א סיוון תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בהעלותך - תרגיעו! / הרב ויצמן | ט' סיוון תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | בשר תאווה / הרב וינר | י"ח סיוון תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | הנפש בפרשה - נשמע ובע''ה גם נעשה - פרשת נשא-בהעלותך / הרב בזק | י"ז סיוון תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בהעלותך - החצוצרות: קול ישראל מירושלים / הרב ויצמן | ט"ז סיוון תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | מוקדם ומאוחר / הרב וינר | ח' סיוון תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | המנורה ואהרון - חיבור בין קודש לחול / הרב וינר | ט"ו סיוון תשע"ג
 • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לחיות עם פרשת שבוע - התמודדות עם בעיות / הרב ויצמן | י"ג סיוון תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | בחירת הלויים / הרב וינר | י"ח בסיוון תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לחיות עם פרשת שבוע - לא לומדים ללכת בלי ליפול בדרך / הרב ויצמן | ט"ו בסיוון תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | אם כל כך טוב, למה כל כך רע / הרב ויצמן | ט''ז סיוון תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | הענן והחצוצרות / הרב וינר | ט''ו סיוון תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לחיות עם פרשת השבוע - כי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות / הרב ויצמן | י''ג סיוון תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | חטא המתאוננים (ההקלטה לא מההתחלה) / הרב וינר | י''ג סיון תשס''ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | לחיות עם פרשת השבוע - משברים של כלל ישראל / הרב ויצמן | י' סיוון תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | מלכות וכהונה / הרב וינר | י' סיוון תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | פנימיות התורה / הרב ויצמן | ט''ז סיוון תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | חטא המתאוננים / הרב וינר | ט''ו סיוון תשס''ז
 • Text פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | ''בהעלותך'' / הרב תמיר | י' סיוון תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | האורות והכלים / הרב ויצמן | ט''ז סיוון תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | מאספסוף לאסיפת זקנים - התנהגות בעת משבר / הרב ויצמן | י''ג סיוון תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | איך בונים בית חולים? / הרב ויצמן | י''ב סיוון תשס''ב
 • Text פרשת שבוע | במדבר | בהעלותך | נפלה ותוסיף קום / הרב ויצמן | י''ז סיוון תשס''א