בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | לפרשת מטות מסעי - המלחמה במדיין כשמירה על אחדות ישראל / הרב וינר | א' אב תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת מטות - מסעי- "ארץ כנען" או "ארץ ישראל"? / הרב ויצמן | כ"ח תמוז תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | לפרשת מטות - מסעי / הרב וינר | כ"ז תמוז תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת מטות - מסעי - לנסוע מהחרדה על ידי מקהלות / הרב ויצמן | כ"ה תמוז תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | היחס שבין הרוצח בשוגג לעיר המקלט / הרב וינר | א' אב תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | הנפש בפרשה - קצת פחות זה קצת יותר / הרב בזק | כ"ט תמוז תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת מטות מסעי - חיי תורה בפרט ובכלל / הרב ויצמן | כ"ח תמוז תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | פרשת מטות מסעי - העם מקבל אחריות / הרב וינר | כ"ז תמוז תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | לחיות עם פרשת שבוע - מטות מסעי - ראובן גד וחצי המנשה - שותפים או לקוחות / הרב ויצמן | כ"ה תמוז תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | המשמעות של המסעות / הרב וינר | א' אב תשע"ב
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | לחיות עם פרשת שבוע - צבא תורה וכלכלה / הרב ויצמן | כ"ח תמוז תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | ''איש כי ידר נדר לה' '' - החדרת הקדושה בחיי היום יום / הרב ויצמן | כ''ח תמוז תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | חצי שבט המנשה?! / הרב וינר | כ''ז תמוז תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | לחיות עם פרשת השבוע - גורם השלום / הרב ויצמן | כ''ה תמוז תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | נחלת שניים וחצי השבטים / הרב וינר | כ''ה תמוז תשס''ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | לחיות עם פרשת השבוע - מצות המלחמה בדרך לשלום / הרב ויצמן | כ''ג תמוז תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | כלב הקניזי ונחלתו / הרב וינר | כ''ז תמוז תשס''ז
 • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | הקשר בין הארץ לכיס / הרב ויצמן | כ''ו תמוז תשס''ד
 • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | די לכיבוש / הרב ויצמן | כ''ד תמוז תשס''ג
 • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | הכל יכול להיות תורה / הרב ויצמן | כ''ה תמוז תשס''ב
 • Text פרשת שבוע | במדבר | מטות - מסעי | הפרט והכלל בישראל / הרב ויצמן | א' אב תשס''א