בס"ד

שיעורים

  • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות | פרשת מטות / הרב וינר | כ"ג תמוז תשע"ט
  • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת מטות - כוחה של תנועת נוער / הרב ויצמן | כ"א תמוז תשע"ט
  • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות | פרשת מטות / הרב וינר | כ"ג תמוז תשע"ו
  • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | מטות | לחיות עם פרשת השבוע - מטות - הבהלה לזהב / הרב ויצמן | כ"א תמוז תשע"ו
  • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | מטות | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת מטות - מלחמה ללא תכלית ותיקון ערכים / הרב ויצמן | י"ח תמוז תשע"ד
  • Audio פרשת שבוע | במדבר | מטות | מלחמת מדין / הרב וינר | כ' תמוז תשע''א
  • Audio פרשת שבוע | במדבר | מטות | לחיות עם פרשת שבוע - הכל יכול להיות תורה / הרב ויצמן | י''ח תמוז תשע''א
  • Audio פרשת שבוע | במדבר | מטות | נחלת ראובן, גד וחצי המנשה בעבר הירדן המזרחי / הרב וינר | כ''ב תמוז תשס''ח
  • Text פרשת שבוע | במדבר | מטות | פרשתם של ראשי המטות / הרב תמיר | כ' תמוז תשס''ה