בס"ד

שיעורים

 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | נשא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת נשא - כך בונים משפחה! / הרב ויצמן | ב' סיוון תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | נשא | לפרשת נשא / הרב וינר | י"א סיוון תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | נשא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת נשא - השלום - גדול השלום - תמיד! / הרב ויצמן | ט' סיוון תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | נשא | לפרשת נשא - הכהנים / הרב וינר | ד' סיוון תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | נשא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת נשא - דרך ארוכה וקצרה / הרב ויצמן | ב' סיוון תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | נשא | כח הדיבור / הרב וינר | י"א סיוון תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | נשא | לפרשת נשא / הרב וינר | ח' סיוון תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | נשא | לפרשת נשא / הרב וינר | י"א בסיוון תשע"ב
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | נשא | לחיות עם פרשת שבוע - ופקדתם עליהם במשמרת / הרב ויצמן | ט' בסיוון תשע"ב
 • Text פרשת שבוע | במדבר | נשא | מנחת סוטה ומנחת העומר (ממדור י"ג מידות) / הרב ויצמן | כ"ח אייר תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | נשא | משא הלווים והנשאים / הרב וינר | א' סיוון תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | נשא | פרשת הנזיר / הרב וינר | ח' סיוון תש''ע
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | נשא | לחיות עם פרשת השבוע - שייכותנו להר סיני / הרב ויצמן | ד' סיוון תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | נשא | פרשת הנשיאים / הרב וינר | ג' סיוון תשס''ח
 • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | נשא | פרשת אישה סוטה / הרב וינר | כ''ח אייר תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | נשא | שתי תורות / הרב ויצמן | כ''ח אייר תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | במדבר | נשא | ה' שומר את גרים / הרב תמיר | כ''ח אייר תשס''ה
 • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | נשא | כלל הצריך לפרט / הרב ויצמן | כ''ח אייר תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | במדבר | נשא | פרצופים שונים, דעות שונות ומקור אחד / הרב ויצמן | כ''ח אייר תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | במדבר | נשא | בנין אב משני כתובים / הרב ויצמן | כ''ח אייר תשס''א