בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לפרשת קרח / הרב וינר | כ"ז סיון תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לחיות עם פרשת השבוע - קרח - ה"סרטון המביך" של קרח / הרב ויצמן | כ"ה סיון תש"פ
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | קרח | פרשת קרח - נושא או מתנשא - דמות הנשיא בחומש במדבר / הרב וינר | כ"ה סיוון תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת קרח - לקחת או לתת? / הרב ויצמן | כ"ג סיוון תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לפרשת קרח / הרב וינר | ב' תמוז תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת קרח - בין "ויקח קרח" למתנות כהונה / הרב ויצמן | ל' סיוון תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לפרשת קרח / הרב וינר | כ"ט סיוון תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת קרח - תן למציאות לבלבל אותך / הרב ויצמן | כ"ז סיוון תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לפרשת קרח - הנשיאים ואנשי השם / הרב וינר | כ"ה סיוון תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לחיות עם פרשת השבוע - קרח - על אירופה המתפוררת / הרב ויצמן | כ"ג סיוון תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | קרח | נקודת האמת בטענת קרח ושבט לוי / הרב וינר | ב' תמוז תשע"ה
 • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | קרח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת קרח - על הקנאה / הרב ויצמן | ל' סיוון תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לפרשת קרח / הרב וינר | כ"ב סיוון תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת קרח - ערכים, תורה ותפילה בעניין החטופים / הרב ויצמן | כ' סיוון תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | פרשת קרח - משמעות השם קרח / הרב וינר | כ"ט סיוון תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לחיות עם פרשת שבוע - שוויון בנטל ושמחה בשליחות / הרב ויצמן | כ"ז סיוון תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | קרחותו של קורח / הרב וינר | ב' תמוז תשע"ב
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לחיות עם פרשת שבוע - ''ויקח קורח'' - לא להקשיב לדברים ה'רכים' / הרב ויצמן | כ"ט בסיוון תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | מתנות כהונה / הרב תמיר | כ''ב סיוון תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לחיות עם פרשת שבוע - ''איוולת קשורה בלב נער'' - איך נרחיקנה? / הרב ויצמן | כ' סיוון תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | עדת קרח / הרב וינר | כ''ט סיוון תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לחיות עם פרשת השבוע - מיתת צדיקים מכפרת - לזכרו של הרב הגאון מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ''ל / הרב ויצמן | כ''ז סיוון תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | קרח | ענייני מחלוקת / הרב וינר | כ''ז סיון תשס''ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | קרח | לחיות עם פרשת השבוע - בעקבות נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו / הרב ויצמן | כ''ה סיוון תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | קרח | יצא קרח מכאן ומכאן / הרב ויצמן | י''ח סיון תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | קרח | נקודת האמת במחלוקת קרח / הרב וינר | י''ח סיון תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | קרח | עונשו החריג של קרח / הרב וינר | י''ח סיון תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | במדבר | קרח | קורח בן יצהר / הרב תמיר | י''ח סיון תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | במדבר | קרח | ''אלו ואלו דברי אלוקים חיים'' / הרב ויצמן | י''ח סיון תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | במדבר | קרח | קרח - ראשון הציניקנים בישראל / הרב ויצמן | י''ח סיון תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | במדבר | קרח | פרשת קרח ועדתו / הרב וינר | י''ח סיון תשס''ג
 • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | קרח | קין, קרח והפוסט-מודרניזם / הרב ויצמן | י''ח סיון תשס''ב
 • Text פרשת שבוע | במדבר | קרח | "ויקח קרח" - מה לקח? / הרב ויצמן | י''ח סיון תשס''א