בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | פרשת שלח לך - העגל, המרגל ודרך עץ החיים / הרב וינר | י"ח סיוון תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת שלח - שמירת הלשון - כח הכלל / הרב ויצמן | ט"ז סיוון תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | לפרשת שלח - עיונים בפרשיית המקושש / הרב וינר | כ"ה סיוון תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת שלח - לתקן את חטא המרגלים / הרב ויצמן | כ"ג סיוון תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | לפרשת שלח - טעות המרגלים / הרב וינר | כ"ב סיוון תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת שלח לך - נשים מחבבות את ארץ ישראל / הרב ויצמן | כ' סיוון תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | לפרשת שלח - מיקומה של פרשת המקושש / הרב וינר | י"ח סיוון תשע"ו
 • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | שלח | לחיות עם פרשת השבוע - שלח - "תכוונו גבוה - תכוונו לישיבת הסדר" / הרב ויצמן | ט"ז סיוון תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | שלח | חטא המרגלים בעומק / הרב וינר | כ"ה סיוון תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | שלח | הנפש בפרשה - שמירת העיניים לא מה שחשבת / הרב בזק | כ"ד סיוון תשע"ה
 • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | שלח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת שלח לך - מותר לרגל / הרב ויצמן | כ"ג סיוון תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | סדר המרגלים / הרב וינר | ט"ו סיוון תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת שלח לך - לשון הרע, מחלוקת וריחוק הגאולה / הרב ויצמן | י"ג סיוון תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | חטא המרגלים וחטא העגל / הרב וינר | כ"ב סיוון תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | לחיות עם פרשת שבוע - תורה וחול במדינה / הרב ויצמן | כ' סיוון תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | הענקים / הרב וינר | כ"ה בסיוון תשע"ב
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | לחיות עם פרשת שבוע - מחשבות חדשות על דברים ישנים / הרב ויצמן | כ"ג בסיוון תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | שלח | לחיות עם פרשת שבוע - המקושש לשם שמים התכוון / הרב ויצמן | ט''ז סיוון תשע''א
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | שלח | נסכים חלה ופרשת המרגלים / הרב וינר | ט''ו סיוון תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | לחיות עם פרשת שבוע - ''בך צרינו ננגח'' - סימן שאלה או סימן קריאה / הרב ויצמן | י''ג סיוון תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | נסכים וחלה / הרב וינר | כ''ב סיוון תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | לחיות עם פרשת שבוע - דברים לזכרו של בוגר הישיבה דוד לוי ז"ל / הרב ויצמן | כ' סיוון תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | שלח | קשר הפרשיות, זהות המקושש ומדוע עשה זאת? / הרב ויצמן | כ''ב סיון תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | פרשת ציצית / הרב וינר | כ' סיון תשס''ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | במדבר | שלח | לחיות עם פרשת השבוע - להנצל מהמרגלים שבתוכנו / הרב ויצמן | י''ח סיוון תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | שלח | בין מרגלי משה למרגלי יהושע / הרב וינר | י''ז סיון תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | שלח | תיקון חטא המרגלים - המקושש ופרשת ציצית / הרב ויצמן | י''ז סיון תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | במדבר | שלח | בין קדש לקדש ברנע / הרב וינר | י''ז סיון תשס''ז
 • Text פרשת שבוע | במדבר | שלח | דברים שרואים משם לא רואים מכאן / הרב תמיר | ט''ז סיון תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | במדבר | שלח | אקטואליה - תכנית ההתנתקות: פנים אל פנים - חוב ישן - על חטא המרגלים / הרב ויצמן | א' אייר תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | במדבר | שלח | מי אתה כלב? / הרב ויצמן | י''א סיון תשס''ד
 • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | שלח | המקושש והחסיד - הפורץ והגודר / הרב ויצמן | י''א סיון תשס''ג
 • Text Audio פרשת שבוע | במדבר | שלח | דור דור ומנהיגיו / הרב ויצמן | י''א סיון תשס''ב
 • Text פרשת שבוע | במדבר | שלח | שליחות המרגלים / הרב ויצמן | י''א סיון תשס''א