בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | נאום יהודה לעומת האמת / הרב וינר | ו' טבת תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת השבוע - ויגש - לצלול בעמוקים / הרב ויצמן | ד' טבת תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לפרשת ויגש - האם באמת חלום פרעה אחד הוא / הרב וינר | ו' טבת תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויגש - פגעו בך? תמחל! / הרב ויצמן | ד' טבת תשע"ט
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לפרשת ויגש - ארמי עובד אבי ואהבת הגלות / הרב מאור | ד' טבת תשע"ח
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויגש - "יהודים, החוצה!" / הרב ויצמן | ב' טבת תשע"ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לפרשת ויגש - אורייתא סתים וגליא / הרב ויצמן | ט' טבת תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | פרשת ויגש - בנימין האח הקטן / הרב וינר | ח' טבת תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת השבוע - ויגש - ללכת עם הלב / הרב ויצמן | ו' טבת תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | שנות הרעב במצרים והקשרן לחלום יוסף / הרב וינר | ו' טבת תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויגש - ראיית ה' בכל פרט ופרט / הרב ויצמן | ד' טבת תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | יוסף פועל לפי החלומות / הרב וינר | ד' טבת תשע"ה
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת ויגש - מים עמוקים עצה בלב איש / הרב ויצמן | ב' טבת תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לפרשת ויגש / הרב וינר | ג' טבת תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | הדרכות שונות ע''פ הפסוק האחרון של הפרשה / הרב ויצמן | ט' טבת תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | היחס לחלומות פרעה - מחלוקת רש''י והרמב''ן / הרב וינר | ח' טבת תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת שבוע - "מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלם" / הרב ויצמן | ו' טבת תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | משיח בן יוסף ומשיח בן דוד / הרב ויצמן | ה' טבת תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת שבוע - מחילה למי שפגע בך תביא את הגאולה / הרב ויצמן | ב' טבת תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | נאום יהודה ופשר מעשי יוסף / הרב וינר | כ' כסלו תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | תוכחת יוסף לאחיו / הרב וינר | ג' טבת תשע''א
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | יוסף ויהודה ברמה האישית, הנפשית והאלוקית / הרב ויצמן | ט' טבת תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | פשר נאום יהודה / הרב וינר | ח' טבת תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת השבוע - ממלכתיות - יחסנו לצבא ולמדינה / הרב ויצמן | ו' טבת תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | פרשת העגלות / הרב וינר | ו' טבת תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לחיות עם פרשת השבוע - מבצע ''עופרת יצוקה'' / הרב ויצמן | ד' טבת תשס''ט
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | ''תפוחי זהב במשכיות כסף'' / הרב ויצמן | ז' טבת תשס''ח
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | האם יעקב ידע על מכירת יוסף? / הרב וינר | ה' טבת תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | דליית עומק מהמציאות / הרב ויצמן | ט' טבת תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | המו''מ בין יהודה ליוסף / הרב וינר | ח' טבת תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | לגשת אל המציאות / הרב בזק | ו' טבת תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויגש | אוהבים אותך ארץ ישראל / הרב ויצמן | ח' טבת תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויגש | שתי מגמות בירידה מצרימה / הרב תמיר | ו' טבת תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויגש | האם הערבות טובה / הרב ויצמן | ז' טבת תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | יוסף מאחד האחים / הרב וינר | ה' טבת תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | תשובת יהודה / הרב וינר | ח' טבת תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויגש | מן היחיד אל היחד / הרב ויצמן | י' טבת תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויגש | מי גדול ממי / הרב ויצמן | י' טבת תשס''ג
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | יהודה ויוסף / הרב ויצמן | ט' טבת תשס''ג
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | גלות מצרים / הרב וינר | ח' טבת תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויגש | משיח בן יוסף ומשיח בן דוד / הרב ויצמן | ח' טבת תשס''ב
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | הקשר לארץ - פן מעשי וגשמי / הרב ויצמן | ז' טבת תשס''ב
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | פאר השנים בין מכירת יוסף לירידת האחים / הרב וינר | ו' טבת תשס''ב
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | ויגש אליו יהודה / הרב ויצמן | י''ב טבת תשס''א
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | ראובן ויהודה / הרב וינר | ח' טבת תש''ס
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויגש | שבעים נפש ירדו למצרים / הרב וינר | ו' טבת תשנ''ט