בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | קבורת יעקב / הרב וינר | י"ג טבת תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לחיות עם פרשת השבוע - ויחי - לגלות את הקץ המגולה / הרב ויצמן | י"א טבת תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לפרשת ויחי - הייחוד בברכת מנשה ואפרים ותחילת עם ישראל / הרב וינר | י"ג טבת תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויחי - איך שומעים חדשות? / הרב ויצמן | י"ב טבת תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לפרשת ויחי / הרב וינר | י"א טבת תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויחי - לגלות את סודו של יעקב / הרב ויצמן | ט' טבת תשע"ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לפרשת ויחי - ציפיה לישועה / הרב ויצמן | ט"ז טבת תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | פרשת ויחי - שתי לוויות ליעקב / הרב וינר | ט"ו טבת תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לחיות עם פרשת השבוע - ויחי - לזכרו של ארז אורבך הי"ד / הרב ויצמן | י"ג טבת תשע"ז
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | פרשת ויחי - תפקידנו בעולם / הרב ויצמן | י"ד טבת תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | חניטת יעקב שלא מת / הרב וינר | י"ג טבת תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויחי - שמע ישראל / הרב ויצמן | י"א טבת תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | ויחי - לישועתך קיויתי ה' / הרב ויצמן | י"ב טבת תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | אפרים ומנשה בנחלות / הרב וינר | י"א טבת תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת ויחי / הרב ויצמן | ט' טבת תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | מהותו של יוסף / הרב וינר | י' טבת תשע"ד
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לחיות עם פרשת שבוע - ציפית לישועה / הרב ויצמן | ח' טבת תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | פתרון החלום השני של יוסף / הרב וינר | ט"ו טבת תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לחיות עם פרשת שבוע - לישועתך קיויתי ה' / הרב ויצמן | י"ב טבת תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | יוסף הוא בנו של אביו / הרב ויצמן | י''ב טבת תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה" / הרב וינר | י"א טבת תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לחיות עם פרשת שבוע - "לישועתך קיויתי ה'" / הרב ויצמן | ט' טבת תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | ברכות יעקב כנחלות / הרב וינר | י' טבת תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | פרשת ויחי - חשיבות התא המשפחתי / הרב ויצמן | ח' טבת תשע''א
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | ''שמע ישראל'' - יחוד ה' וקבלת עול מלכות שמים / הרב ויצמן | ט''ז טבת תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | יעקב אבינו לא מת - וכי בכדי חנטו חנטייה? / הרב תמיר | ט''ו טבת תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לחיות עם פרשת השבוע - לא להתייאש! / הרב ויצמן | י''ג טבת תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | ברכת יעקב לשבטים / הרב ויצמן | י''ד טבת תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | הברכות לאפרים ומנשה / הרב וינר | י''ג טבת תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויחי | לחיות עם פרשת השבוע - הציפיה לישועה בזמן מלחמה / הרב ויצמן | י''א טבת תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | קבר רחל / הרב וינר | י''ב טבת תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | יוסף בן יעקב / הרב ויצמן | י''ג טבת תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | ''לישועתך קויתי ה' '' / הרב ויצמן | ט''ז טבת תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | פטירת יעקב / הרב וינר | ט''ו טבת תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | אפרים לפני מנשה / הרב ויצמן | י''ג טבת תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויחי | הדרך לאחרית הימים / הרב תמיר | י''ג טבת תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויחי | למה פרשה זו סתומה / הרב ויצמן | י''ד טבת תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | קבורת יעקב / הרב וינר | י"ב טבת תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | מנשה ואפרים / הרב וינר | ט''ו טבת תשס''ד
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | הבן של אבא שלו / הרב ויצמן | י''ז טבת תשס''ד
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | קבורת רחל / הרב וינר | ט''ו טבת תשס''ג
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | קבורת רחל / הרב וינר | ט''ו טבת תש''ס
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | ציפית לישועה / הרב ויצמן | י''ז טבת תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויחי | ''שמע ישראל'' - יחוד ה' / הרב ויצמן | ט''ו טבת תשס''ב
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויחי | הקשר בין יעקב ליוסף / הרב ויצמן | י''ח טבת תשס''א
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויחי | שמע ישראל / הרב ויצמן | י''ט טבת תשס''א