בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לפרשת ויצא / הרב וינר | ח' כסלו תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לחיות עם פרשת השבוע - ויצא - האם לעלות בסולם? / הרב ויצמן | ו' כסלו תש"פ
 • Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לפרשת ויצא / הרב וינר | ח' כסלו תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויצא - רחל ולאה, בבלי וירושלמי / הרב ויצמן | ו' כסלו תשע"ט
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויצא - ילודה וכלכלה - הנס של מדינת ישראל / הרב ויצמן | ד' כסלו תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | פרשת ויצא - הישארותו של יעקב בבית לבן / הרב וינר | ט' כסלו תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לחיות עם פרשת השבוע - ויצא - איך יוצאים? / הרב ויצמן | ז' כסלו תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לפרשת ויצא / הרב וינר | ח' כסלו תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויצא - פרשת האבנים / הרב ויצמן | ו' כסלו תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לפרשת ויצא - סיפור המקלות / הרב וינר | ו' כסלו תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת ויצא - מתכוננים היטב ויוצאים לדרך חדשה / הרב ויצמן | ה' כסלו תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | דרכם של יצחק ורבקה מול דרך ה' / הרב וינר | ה' כסלו תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לחיות עם פרשת שבוע - לפרשת ויצא - הסולם - להאמין בשלמות / הרב ויצמן | ג' כסלו תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויצא | פרשת ויצא - נצחיות / הרב ויצמן | י' כסלו תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | סיפור אבות ואמהות / הרב וינר | ט' כסלו תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לחיות עם פרשת שבוע - שיחת אבות מפתח לגאולת הבנים - ו' ההיפוך הופכת ייאוש לאמונה / הרב ויצמן | ז' כסלו תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לבן - לובן העליון / הרב ויצמן | ז' כסלו תשע''ב
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לחיות עם פרשת שבוע - ''מאין יבא עזרי'' / הרב ויצמן | ד' כסלו תשע''ב
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | מעמדם של בני השפחות / הרב וינר | ד' כסלו תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | יחסי רחל ולאה / הרב וינר | י' כסלו תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לחיות עם פרשת השבוע - אל תירא ותעלה / הרב ויצמן | ח' כסלו תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויצא | הסולם והמצבות / הרב וינר | ו' כסלו תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | ויצא | הידעתם את לבן בן נחור / הרב ויצמן | י''ב כסלו תשס''ז
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | ויצא | יציאת צדיק מהעיר עושה רושם / הרב וינר | י' כסלו תשס''ז
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויצא | על פי הטבע / הרב ויצמן | י' כסלו תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לוז / הרב תמיר | ח' כסלו תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויצא | לישון בשקט / הרב ויצמן | ח' כסלו תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויצא | סיפור הדודאים / הרב וינר | ו' כסלו תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויצא | קשה זיווגם כקריעת ים סוף / הרב ויצמן | י''ב כסלו תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויצא | צא ולמד / הרב ויצמן | י''ב כסלו תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויצא | האמצעים והתכלית / הרב ויצמן | י' כסלו תשס''ב
 • Text פרשת שבוע | בראשית | ויצא | סולם יעקב / הרב ויצמן | י''ג כסלו תשס''א