בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | לפרשת וירא - שרה וישמעאל בעקידת יצחק / הרב וינר | י"ז חשוון תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | לחיות עם פרשת השבוע - וירא - ישמעאל מול יצחק - אז והיום / הרב ויצמן | ט"ו חשוון תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | פרשת וירא - פירוש מעשיו של אבימלך / הרב וינר | י"ז חשוון תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת וירא- למה לא "ארץ חדשה"? / הרב ויצמן | ט"ו חשוון תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | לפרשת וירא - חידושים בסיפור הגר וישמעאל / הרב וינר | י"ד חשוון תשע"ח
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | וירא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת וירא - תתחילו לחפור! / הרב ויצמן | י"ב חשוון תשע"ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וירא | פרשת וירא - סיפור המלאכים / הרב וינר | י"ז חשוון תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | לחיות עם פרשת השבוע - וירא - צוחק מי שצוחק אחרון / הרב ויצמן | ט"ו חשוון תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת וירא - כיצד זוכים בארץ? / הרב ויצמן | ט"ו חשוון תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וירא | חיבור התורה לחיים / הרב ויצמן | כ"ב חשוון תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | שיחה לפרשת וירא / הרב וינר | י"ד חשוון תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת וירא - ירושלים- תוצאה של מדרגתינו באחדות / הרב ויצמן | י"ב חשוון תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | לפרשת וירא / הרב וינר | י"ד חשוון תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | לחיות עם פרשת שבוע - למי הזכות להיות ממשיכו של אברהם? / הרב ויצמן | י"ב חשוון תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | העצים והעקידה / הרב וינר | י"ז חשוון תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | לחיות עם פרשת שבוע - כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם / הרב ויצמן | ט"ו חשוון תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | תפילתו של אברהם / הרב וינר | י''ד חשון תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | לחיות עם פרשת שבוע - זה לא המספרים זה האנשים / הרב ויצמן | י''ב חשון תשע''ב
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | סיפורו של לוט / הרב וינר | י''ד חשון תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וירא | לחיות עם פרשת השבוע - הכנסת אורחים כבסיס לקיום האומה / הרב ויצמן | י''ב חשון תשע''א
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וירא | גירוש ישמעאל / הרב וינר | י''ט חשוון תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וירא | '' אמרי נא אחותי את'' - האמת שבשקר / הרב תמיר | ט'''ז חשון תשס''ט
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וירא | עקידת יצחק - משחק הניסיון / הרב וינר | י''ד חשוון תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וירא | פרשת הצחוק / הרב וינר | י''ט חשוון תשס''ז
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | וירא | תהיה טוב - תראה טוב / הרב ויצמן | י''ז חשוון תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וירא | הסרת הלוט מאישיותו של לוט / הרב תמיר | ט''ז חשוון תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וירא | תפילתו של אברהם / הרב וינר | י''ד חשון תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וירא | כל אדם קורא כדרכו / הרב ויצמן | ט''ו חשוון תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וירא | הצחוק הבריא / הרב וינר | י''ד חשוון תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וירא | וירא בשכינה, וירא במלאכים / הרב ויצמן | כ' חשוון תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וירא | כופין על מידת סדום / הרב ויצמן | כ' חשוון תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וירא | גרש האמה הזאת ואת בנה / הרב ויצמן | י''ז חשוון תשס''ב
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וירא | והאלו-הים ניסה את אברהם / הרב ויצמן | כ' חשוון תשס''א