בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | המעשים של יוסף / הרב וינר | כ"ב כסלו תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | לחיות עם פרשת השבוע - וישב - "לזאת יקרא תפילה" / הרב ויצמן | כ' כסלו תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | לפרשת וישב - חלומו האמיתי של שר האופים / הרב וינר | כ"ב כסלו תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת וישב - איזו מין משפחה? / הרב ויצמן | כ' כסלו תשע"ט
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | לפרשת וישב / הרב וינר | כ' כסלו תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת וישב - הגיע זמן האחדות / הרב ויצמן | י"ח כסלו תשע"ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | לפרשת וישב - הטבעיות שמשפיע על הרוח - עניינו של חנוכה / הרב ויצמן | כ"ה כסלו תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | פרשת וישב - חלומות יוסף / הרב וינר | כ"ג כסלו תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | לחיות עם פרשת השבוע - וישב - איפה מתחבא המשיח? / הרב ויצמן | כ"א כסלו תשע"ז
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | בטחון יוסף בשר המשקים / הרב ויצמן | כ"ג כסלו תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | ירח ואחד עשר כוכבים - האמנם / הרב וינר | כ"ב כסלו תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת וישב - והיו לאחדים בידך / הרב ויצמן | כ' כסלו תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | 'וימאן' 'וימאן' בגזירה שווה / הרב ויצמן | כ"א כסלו תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | שיחה לפרשת וישב - פתרון החלומות / הרב וינר | כ' כסלו תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת וישב - אחדות - תוצאה של בירור בנפרד / הרב ויצמן | י"ח כסלו תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | יהודה ותמר / הרב וינר | י"ט כסלו תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | חלומות / הרב וינר | כ"ג כסלו תשע"ג
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | לחיות עם פרשת שבוע - אל ישנה אדם בנו בין הבנים / הרב ויצמן | כ"א כסלו תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | ''לעולם אל ישנה אדם בניו בין הבנים'' / הרב ויצמן | כ' כסלו תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | מכירת יוסף / הרב וינר | כ' כסלו תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | לחיות עם פרשת שבוע - עוד יוסף חי / הרב ויצמן | י''ח כסלו תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | מעמק חברון לשדה שכם / הרב וינר | י''ט כסלו תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | האור המבצבץ ופורץ מתוך הסיבוכים / הרב ויצמן | י''ז כסלו תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | יוסף ואחיו / הרב וינר | כ''ד כסלו תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | לחיות עם פרשת השבוע - איך הקב''ה מגלגל אורו של משיח / הרב ויצמן | כ''ב כסלו תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | כתונת הפסים / הרב ויצמן | כ''ד כסלו תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישב | שבעים יורדי מצרים מול שבעים אומות / הרב וינר | כ''ב כסלו תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | לחיות עם פרשת השבוע - להודות בטעות / הרב ויצמן | י''ח כסלו תשס''ט
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | פשט וסוד בכתונת הפסים / הרב ויצמן | כ''א כסלו תשס''ח
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | כתונת הפסים / הרב וינר | כ' כסלו תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | ביקש לשבת בשלוה / הרב בזק | כ''ב כסלו תשס''ו
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | על אור וחושך / הרב ויצמן | כ''ד כסלו תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וישב | עת לשבת / הרב תמיר | כ''ב כסלו תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וישב | את כולם ישא הרוח / הרב ויצמן | כ''ב כסלו תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | חלומות יוסף / הרב וינר | כ' כסלו תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וישב | מעֵשָׂו לר' מאיר / הרב וינר | י''ט כסלו תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | חלומות יוסף / הרב וינר | כ' כסלו תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | אור וחושך רשעים וצדיקים / הרב ויצמן | כ''ה כסלו תשס''ד
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | עשו ויעקב הקליפה והגרעין / הרב וינר | כ''ד כסלו תשס''ד
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | ישראל והעמים / הרב ויצמן | כ''א כסלו תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | משמעות כתונת הפסים / הרב וינר | כ''ד כסלו תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וישב | אם אין (דרך) אז יש (דרך) / הרב ויצמן | כ''ו כסלו תשס''ג
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | השקעה לטווח ארוך / הרב ויצמן | כ''ה כסלו תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וישב | זכותו של הילד לשוויון / הרב ויצמן | כ''ד כסלו תשס''ב
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | הפטרת שבת חנוכה / הרב וינר | כ' כסלו תשס''א
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | ישראל בעליה מתמדת / הרב ויצמן | כ''ז כסלו תשס''א
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישב | חלומות יוסף / הרב וינר | כ''ב כסלו תשנ''ט