בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | מסעו הכפול של יעקב / הרב וינר | ט"ו כסלו תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לחיות עם פרשת השבוע - וישלח - "מפני יעקב אחיו" / הרב ויצמן | י"ג כסלו תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לפרשת וישלח - שמא יגרום החטא / הרב וינר | ט"ו כסלו תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת וישלח - "כי אח עשו ליעקב" / הרב ויצמן | י"ג כסלו תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לפרשת וישלח - אל תירא ישראל / הרב וינר | י"ג כסלו תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת וישלח - "וילך אל ארץ" - זה קורה עכשיו / הרב ויצמן | י"א כסלו תשע"ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | פרשת וישלח - נשות עשיו / הרב וינר | ט"ז כסלו תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לחיות עם פרשת השבוע - וישלח - להסתכל קדימה ולדפוק בדלת / הרב ויצמן | י"ד כסלו תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | שתי בחינות בבריחת יעקב מעשו ובחזרתו / הרב וינר | ט"ו כסלו תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת וישלח - איך עשו עוזר ליעקב? / הרב ויצמן | י"ג כסלו תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לעשות מהרגע נצחיות / הרב ויצמן | י"ד כסלו תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | שיחה לפרשת וישלח - החיבור בין יעקב לעשו וצאצאיהם ומורכבותו / הרב וינר | י"ג כסלו תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת וישלח - נחישות מול אומות העולם / הרב ויצמן | י"א כסלו תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | שיחה לפרשת וישלח / הרב וינר | י"ב כסלו תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לחיות עם פרשת שבוע - אתנהלה לאיטי / הרב ויצמן | י' כסלו תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | "ואלה המלכים" - השבירה והתיקון / הרב ויצמן | י"ז כסלו תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לחיות עם פרשת שבוע - "וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו" / הרב ויצמן | י"ד כסלו תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | שמירת ה' על יעקב / הרב וינר | י''ג כסלו תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לחיות עם פרשת שבוע - 'יעבר נא אדוני לפני עבדו'' / הרב ויצמן | י''א כסלו תשע''ב
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | ''וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו'' / הרב ויצמן | ז' כסלו תשע''ב
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | מאבק עשו ביעקב / הרב וינר | ט''ו כסלו תשס''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | "גאולתם של ישראל קמעא קמעא" / הרב ויצמן | י' כסלו תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | ''איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו'' / הרב תמיר | י''ז כסלו תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לחיות עם פרשת השבוע - אין הבטחה לצדיק בעולם הזה / הרב ויצמן | ט''ו כסלו תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה / הרב ויצמן | ט''ז כסלו תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | מאבק יעקב עם המלאך / הרב וינר | ט''ו כסלו תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | וישלח | לחיות עם פרשת השבוע - התנועת הציונית דתית החדשה - הדרך להכרעת מאבקים ללא קרב / הרב ויצמן | י''ג כסלו תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | השקעה לטווך ארוך / הרב ויצמן | י''ד כסלו תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | ''כי במקלי עברתי את הירדן הזה'' / הרב וינר | י''ג כסלו תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה / הרב ויצמן | י''ח כסלו תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | סיפור דינה / הרב וינר | י''ז כסלו תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | ''ואני אתנהלה לאיטי'' / הרב ויצמן | ט''ז כסלו תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וישלח | שלוש פתיחות לפרשת ''ואלה המלכים'' / הרב ויצמן | י''ד כסלו תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וישלח | פרשת השליחות / הרב תמיר | י''ד כסלו תשס''ו
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | מנחה - מחנה / הרב וינר | ט''ו כסלו תשס''ו
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | ''יעבר נא אדוני לפני עבדו'' / הרב ויצמן | י''ד כסלו תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | סיפור שכם / הרב וינר | י''ג כסלו תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | המאבק בין יעקב לעשו / הרב וינר | י''ז כסלו תשס''ד
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | שלש פתיחות לפרשת ''ואלה המלכים'' / הרב ויצמן | י''ח כסלו תשס''ד
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | השקעה לטווח ארוך / הרב ויצמן | ט''ז כסלו תשס''ד
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | הגאולה לא נתקעה בפקק... / הרב ויצמן | ט''ז כסלו תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וישלח | ''וילך אל ארץ...'' - כחה של נחישות / הרב ויצמן | י''ג כסלו תשס''ב
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | וישלח | ''אתנהלה לאיטי'' / הרב ויצמן | י''ט כסלו תשס''א
 • Text פרשת שבוע | בראשית | וישלח | מאבקו של יעקב / הרב ויצמן | כסלו תשס''א