בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לפרשת לך לך - אחדותו ויחידותו של אברהם / הרב וינר | י' חשוון תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לחיות עם פרשת השבוע - לך לך - פגישה עם עצמי / הרב ויצמן | ח' חשוון תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | פרשת לך לך - אין מוקדם ומאוחר בתורה - עליית אברהם אל ארץ כנען / הרב וינר | י' חשוון תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת לך לך - הגיע זמן האור! / הרב ויצמן | ח' חשוון תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לפרשת לך לך - פרפראות לתורה בפרשת לך לך / הרב וינר | ז' חשוון תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת לך לך - "להנאתך ולטובתך" / הרב ויצמן | ה' חשוון תשע"ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לפרשת לך לך / הרב ויצמן | י"א חשוון תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | פרשת לך לך - ''כי מחוט ועד שרוך נעל'' רכוש אברהם / הרב וינר | י' חשוון תשע"ז
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לחיות עם פרשת השבוע - לך לך - על הבחירות בארצות הברית / הרב ויצמן | ח' חשוון תשע"ז
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | לך לך | מחלוקת בדיני המצוות קודם מתן תורה ולאחריו / הרב ויצמן | י"א חשוון תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | ממשיך דרכו של אברהם / הרב וינר | י' חשוון תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת לך לך - במלחמה כמו במלחמה / הרב ויצמן | ח' חשוון תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | לך לך | מלחמת ארבעת המלכים את החמישה / הרב ויצמן | ח' חשוון תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | כבשן האש ומלך סדום / הרב וינר | ז' חשוון תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת לך לך - גדולתה של ארץ ישראל / הרב ויצמן | ה' חשוון תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | המאבק של החיוי (עוג) מול ישראל / הרב וינר | ז' חשוון תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לחיות עם פרשת שבוע - לדמותו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל / הרב ויצמן | ה' חשוון תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | לך לך | הלבוש מופיע את האור / הרב ויצמן | י"א חשוון תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | שכם חברון ומה שביניהם / הרב וינר | י' חשוון תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לחיות עם פרשת שבוע - חומה ומגדל / הרב ויצמן | ח' חשוון תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | לך לך | אברהם מכיר את בוראו / הרב ויצמן | ח' חשון תשע''ב
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | לך לך | '' ותענה שרי'' / הרב וינר | ז' חשון תשע''ב
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לחיות עם פרשת שבוע - אומות מתחככות זה בזה - הציפיה למשיח והאיום האיראני / הרב ויצמן | ה' חשון תשע''ב
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | מלחמת המלכים בראיה היסטורית / הרב וינר | ז' חשון תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לחיות עם פרשת השבוע - הבא לטהר מסיעים בידו / הרב ויצמן | ה' חשון תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | האם חטא אברהם כשירד למצרים / הרב וינר | י''ב חשוון תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לחיות עם פרשת השבוע - הקשר בין עם-ישראל לארץ-ישראל / הרב ויצמן | י' חשוון תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | לך לך | מלחמת ארבעת את חמשת המלכים כביטוי לבירור בעולם / הרב ויצמן | ח' חשוון תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | לך לך | 3 תקופות אברהם בארץ כנען ע''פ תורת המספרים / הרב וינר | ז' חשוון תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | לך לך | רכושו של אברהם / הרב וינר | י''ב חשוון תשס''ז
 • Text פרשת שבוע | בראשית | לך לך | מעשי אבות - סימן או סיבה / הרב ויצמן | י' חשוון תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | לך לך | עליה ראשונה ועליה שניה / הרב תמיר | ט' חשוון תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | לך לך | הציץ עליו בעל הבירה / הרב ויצמן | ח' חשוון תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | בראשית | לך לך | לפרשת לך לך / הרב וינר | ז' חשוון תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | בראשית | לך לך | מדוע מזכירים את בני ר' פפא בסיום מסכת / הרב ויצמן | י''ג חשוון תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | בראשית | לך לך | ככה בונים עם / הרב ויצמן | י''ג חשוון תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | בראשית | לך לך | אל הארץ אשר אראך / הרב ויצמן | י' חשוון תשס''ב
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | לך לך | השפעת אברהם בעולם / הרב ויצמן | י''ג חשוון תשס''א