בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | לפרשת תולדות / הרב וינר | א' כסלו תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | לחיות עם פרשת השבוע - תולדות - איזה חפירות... / הרב ויצמן | כ"ט חשוון תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | לפרשת תולדות - בא אחיך במרמה / הרב וינר | א' כסלו תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת תולדות - להכיל את הבוגדים / הרב ויצמן | כ"ט חשוון תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | לפרשת תולדות - עומקים בברכות יעקב ועשיו / הרב וינר | כ"ח חשוון תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת תולדות - מה יש בעקב של עשו? / הרב ויצמן | כ"ו חשוון תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | פרשת תולדות - יצחק ''עולה תמימה'' / הרב וינר | ב' כסלו תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | לחיות עם פרשת השבוע - תולדות - יצחק אבינו, הבארות וחג הסיגד / הרב ויצמן | כ"ט חשוון תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | הבכורה והברכה / הרב וינר | א' כסלו תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת תולדות - המאבק מול הנצרות / הרב ויצמן | כ"ט חשוון תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | תולדות | חינוך ילדים לשם שמים / הרב ויצמן | כ"ט חשוון תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | שיחה לפרשת תולדות / הרב וינר | כ"ח חשוון תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת תולדות - וידו אוחזת בעקב עשיו / הרב ויצמן | כ"ו חשוון תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | תולדות | דמותו של יצחק / הרב וינר | כ"ח חשוון תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | שיחה לפרשת תולדות / הרב וינר | ב' כסלו תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | לחיות עם פרשת שבוע - "איש חמס רע יצודנו למדחפות" / הרב ויצמן | כ"ט חשוון תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | הבנות חדשות בציווי יעקב ללכת לחרן / הרב וינר | כ''ח חשון תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | לחיות עם פרשת שבוע - הקול קול יעקב והידיים ידי עשו / הרב ויצמן | כ''ו חשון תשע''ב
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | אלה תולדות יצחק בן אברהם / הרב וינר | כ''ח חשון תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | המבחן של עם ישראל בשמירה על הקיים / הרב ויצמן | כ''ו חשון תשע''א
 • Text Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | משמעות השמות של יעקב ועשו / הרב וינר | ג' כסלו תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | בראשית | תולדות | לחיות עם פרשת השבוע - לא ניגרר אחר פרובוקציות! / הרב ויצמן | ל' חשון תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | בראשית | תולדות | ברכת עשו / הרב וינר | כ''ח חשוון תשס''ח
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | תולדות | התנהגותו של יצחק / הרב וינר | ג' כסלו תשס''ז
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | תולדות | למעלה מטעם ודעת / הרב ויצמן | ג' כסלו תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | תולדות | ''תולדות'' / הרב תמיר | א' כסלו תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | בראשית | תולדות | בן חכם ישמח אב / הרב ויצמן | א' כסלו תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | בראשית | תולדות | גלגולו של צחוק / הרב וינר | כ''ח חשוון תשס''ה
 • Text Audio פרשת שבוע | בראשית | תולדות | דברים ישנים מפי זקן חדש / הרב ויצמן | ה' כסלו תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | בראשית | תולדות | הקול קול יעקב והידיים ידי עשו / הרב ויצמן | ה' כסלו תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | בראשית | תולדות | וישמור משמרתי, מצוותי, חוקותי ותורותי / הרב ויצמן | ג' כסלו תשס''ב
 • Text פרשת שבוע | בראשית | תולדות | פרשת תולדות - פרשת הבארות / הרב ויצמן | ו' כסלו תשס''א