בס"ד

שיעורים

  • Audio Video פרשת שבוע | דברים | האזינו | לחיות עם פרשת השבוע - ה' אלוקי ישראל מלך / הרב ויצמן | כ''ח אלול תש''ע
  • Audio Video פרשת שבוע | דברים | האזינו | שתי דרכי תשובה / הרב וינר | ז' תשרי תש''ע
  • Audio Video פרשת שבוע | דברים | האזינו | לחיות עם פרשת השבוע - מהפך / הרב ויצמן | ה' תשרי תש''ע
  • Text פרשת שבוע | דברים | האזינו | זכור ימות עולם / הרב ויצמן | כ''ח אלול תשס''ד
  • Text פרשת שבוע | דברים | האזינו | מהן תוצאות ההגרלה? / הרב ויצמן | ו' תשרי תשס''ד
  • Text Audio פרשת שבוע | דברים | האזינו | כל התורה כולה על רגל אחת / הרב ויצמן | י''ב תשרי תשס''ב
  • Text פרשת שבוע | דברים | האזינו | האזינו השמים / הרב ויצמן | ח' תשרי תשס''א