בס"ד

שיעורים

  • Text Audio פרשת שבוע | דברים | ואתחנן | אל תשכח את "פן תשכח" / הרב ויצמן | ו' אב תשע"ב
  • Text פרשת שבוע | דברים | ואתחנן | מעיין של געגועים לארץ ישראל / הרב תמיר | י''ד אב תשס''ה
  • Text פרשת שבוע | דברים | ואתחנן | לזכור ולא לשכוח / הרב ויצמן | י''א אב תשס''ד
  • Text פרשת שבוע | דברים | ואתחנן | מה שעש יכול לעשות / הרב ויצמן | ט' אב תשס''ג
  • Text פרשת שבוע | דברים | ואתחנן | יראת העונש? יראת הרוממות? / הרב ויצמן | ט' אב תשס''ב
  • Text פרשת שבוע | דברים | ואתחנן | ''אנכי ה' אלקיך'' - מצות האמונה / הרב ויצמן | י''ג אב תשס''א