בס"ד

שיעורים

  • Text פרשת שבוע | דברים | וזאת הברכה | שמיני עצרת ושמחת תורה / הרב ויצמן | כ''ד תשרי תשס''ד
  • Text פרשת שבוע | דברים | וזאת הברכה | תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב / הרב ויצמן | כ''ד תשרי תשס''ב