בס"ד

שיעורים

 • Text Audio פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לחיות עם פרשת השבוע - כי תבוא - למה דווקא היום? / הרב ויצמן | י"ח אלול תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לפרשת כי תבוא / הרב וינר | כ' אלול תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת כי תבוא - הכלל ואני / הרב ויצמן | י"ח אלול תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | "אלה הברכות והקללות" - לפרשת כי תבוא / הרב וינר | י"ז אלול תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת כי תבוא - איך מקימים את התורה הנופלת? / הרב ויצמן | י"ד אלול תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | פרשת כי תבוא - דבר ה' על פי משה / הרב וינר | כ' אלול תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לחיות עם פרשת השבוע - כי תבוא - אתם לא רואים? / הרב ויצמן | י"ח אלול תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | מצוות הביכורים כתיקון לחטא / הרב וינר | כ' אלול תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת כי תבוא - גבולות במידת החסד / הרב ויצמן | י"ח אלול תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לפרשת כי תבוא / הרב וינר | י"ז אלול תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת כי תבוא - השמחה שבקביעות ובהתחדשות / הרב ויצמן | ט"ו אלול תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | פרשת כי תבוא - מעמד הברכות והקללות / הרב וינר | י"ז אלול תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת כי תבוא / הרב ויצמן | ט"ו אלול תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | פרשיות הברכות והקללות / הרב וינר | כ' אלול תשע"ב
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לחיות עם פרשת שבוע - היום הזה / הרב ויצמן | י"ח אלול תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | שתי בחינות בפרשת ביכורים / הרב וינר | י''ז אלול תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לחיות עם פרשת שבוע - כח ההרתעה האמיתי של עם ישראל / הרב ויצמן | ט''ו אלול תשע''א
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | וידוי ומעשר / הרב וינר | י''ז אלול תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לחיות עם פרשת השבוע - כל יום יהיו בעיניך כחדשים / הרב ויצמן | י''ד אלול תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | הקללות והברכות במשנה תורה לעומת בחוקותי / הרב וינר | ט''ו אלול תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | ''והלכת בדרכיו''- מה הם דרכיו? / הרב ויצמן | י''ז אלול תשס''ט
 • Text Audio פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לחיות עם פרשת השבוע - והיו בעינך כחדשים / הרב ויצמן | י''ג אלול תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | ארץ זבת חלב ודבש - האמנם?! / הרב וינר | י''ט אלול תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | סיכום הברית - בין יציאת מצרים לכיבוש הארץ / הרב וינר | י''ז אלול תשס''ז
 • Text פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | שמחה לארצך / הרב תמיר | י''ט אלול תשס''ה
 • Text Audio פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | שלוש פעמים תודה / הרב ויצמן | י''ח אלול תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | כתיבת התורה על האבנים / הרב וינר | י''ז אלול תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | מדוע האריה מתנפל על האדם / הרב ויצמן | ט''ז אלול תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | בשמחה תמיד / הרב ויצמן | ט''ז אלול תשס''ב
 • Text פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | פרשת הביכורים / הרב ויצמן | כ' אלול תשס''א