בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | פרשת כי תצא - זיהויה ומשמעותה של אשת יפת תואר / הרב וינר | י"ג אלול תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | לחיות עם פרשת השבוע - כי תצא - בתקופת בחירות - בוחרים בטוב! / הרב ויצמן | י"א אלול תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | לפרשת כי תצא - ''כי תבוא בכרם רעך''- עומק הפשט / הרב וינר | י"ג אלול תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת כי תצא - בן סורר ומורה לימינו / הרב ויצמן | י"א אלול תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | קידושין מתוך גרושין / הרב וינר | י' אלול תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת כי תצא - בוחרים במשפחה! / הרב ויצמן | ח' אלול תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | פרשת כי תצא - ריבית לנכרי מהתורה / הרב וינר | י"ג אלול תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | לחיות עם פרשת השבוע - כי תצא - מהי השליחות שלנו? / הרב ויצמן | י"א אלול תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תצא | פרשת כי תצא - לשון הרע ונגעים / הרב ויצמן | י"ד אלול תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | קידושין, גירושין וארץ ישראל / הרב וינר | י"ג אלול תשע"ה
 • Text פרשת שבוע | דברים | כי תצא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת כי תצא - שעת טירוף ושעת גאולה / הרב ויצמן | י"א אלול תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תצא | מהות עניינה של פרשת אונס / הרב ויצמן | י"א אלול תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תצא | לפרשת כי תצא / הרב וינר | י' אלול תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת כי תצא - שלום - הדרך הנכונה / הרב ויצמן | ח' אלול תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תצא | בדרך בצאתך ממצרים / הרב ויצמן | י"א אלול תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | פרשת כי תצא / הרב וינר | י' אלול תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת כי תצא - זאב נשאר זאב / הרב ויצמן | ח' אלול תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תצא | הנעה מהגלגלים / הרב ויצמן | י"ד אלול תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | קבלת עבדים ללא התחשבות במניע / הרב וינר | י"ג אלול תשע"ב
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | לחיות עם פרשת שבוע - במלחמת היצר הכתוב מדבר / הרב ויצמן | י"א אלול תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תצא | בקש שלום ורודפהו / הרב ויצמן | י''א אלול תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | פרשת ציצית על פי פרשת כי תצא / הרב וינר | ח' אלול תשע''א
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תצא | לחיות עם פרשת שבוע - שעת טירופכם בתוך שעת גאולתכם / הרב ויצמן | ח' אלול תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | "לא תתעמר בה" / הרב וינר | י' אלול תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | לחיות עם פרשת השבוע - החיים בדור מלא סתירות / הרב ויצמן | ח' אלול תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תצא | ההשגחה האלוקית במציאות / הרב ויצמן | י' אלול תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | מוסר המלחמה / הרב וינר | ח' אלול תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | כי תצא | לחיות עם פרשת השבוע - שעת טרופכם ושעת גאולתכם משמשים בעירבוביא / הרב ויצמן | ו' אלול תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תצא | שמירת הלשון מדיבור לשון הרע / הרב ויצמן | י''א אלול תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תצא | סמיכות הפרשיות / הרב וינר | י' אלול תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | דברים | כי תצא | עונש מלקות / הרב וינר | ח' אלול תשס''ז
 • Text פרשת שבוע | דברים | כי תצא | בן סורר ומורה / הרב תמיר | י''ב אלול תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | דברים | כי תצא | האם והבנים / הרב ויצמן | י' אלול תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | דברים | כי תצא | כי תצא / הרב וינר | ט' אלול תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | דברים | כי תצא | בקש שלום ורדפהו / הרב ויצמן | ז' אלול תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | דברים | כי תצא | שמעת מה קרה / הרב ויצמן | ז' אלול תשס''ב
 • Text Audio פרשת שבוע | דברים | כי תצא | בדרך בצאתכם ממצרים / הרב ויצמן | י''א אלול תשס''א