בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | לפרשת ניצבים וילך - מהותה של ארץ ישראל והתשובה / הרב וינר | כ"ד אלול תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ניצבים וילך - עם ישראל חי! / הרב ויצמן | כ"ב אלול תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | לפרשת ניצבים וילך / הרב וינר | כ"ד אלול תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | פרשת ניצבים - וילך / הרב וינר | כ"ד אלול תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת ניצבים וילך / הרב ויצמן | כ"ב אלול תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | תחית המתים מן התורה / הרב וינר | כ''ה אלול תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | לחיות עם פרשת שבוע - המעבר מפרנס לפרנס ותפקידנו בעת הזאת / הרב ויצמן | כ''ב אלול תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | הברית בערבות מואב מול הברית בחורב / הרב וינר | כ''ד אלול תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | לחיות עם פרשת השבוע - ספר תורה - מחמד עיניהם של כל ישראל / הרב ויצמן | כ''א אלול תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | מבט על הפרשות / הרב וינר | כ''ב אלול תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | לחיות עם פרשת השבוע - איך להפוך כל רגע לנצח / הרב ויצמן | כ' אלול תשס''ט
 • Text פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | ברכה בתורה תחילה / הרב ויצמן | כ''ג אלול תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | צו האחריות / הרב וינר | כ''ב אלול תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | הקביעות והדינמיקה / הרב ויצמן | כ''א אלול תשס''ג
 • Text Audio פרשת שבוע | דברים | ניצבים - וילך | האם אנחנו חיים / הרב ויצמן | כ''א אלול תשס''ב