בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים | לפרשת ניצבים / הרב וינר | כ"ו אלול תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים | לחיות עם פרשת השבוע - ניצבים - ההכנה לראש השנה: אהבת ישראל! / הרב ויצמן | כ"ה אלול תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים | לפרשת ניצבים - חידוש התשובה בארץ ישראל / הרב וינר | כ"ז אלול תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ניצבים - עשרת השבטים חוזרים! / הרב ויצמן | כ"ה אלול תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים | פרשת ניצבים - גיור הכנענים / הרב וינר | כ"ז אלול תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים | לחיות עם פרשת השבוע - ניצבים - איך זוכים להיות נצבים? / הרב ויצמן | כ"ה אלול תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים | חשיבות ההתחדשות / הרב וינר | כ"ז אלול תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ניצבים - לשוב אל ה' / הרב ויצמן | כ"ה אלול תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים | התיישבות כנגד קומה זקופה / הרב וינר | כ"ז אלול תשע"ב
 • Text Audio Video פרשת שבוע | דברים | ניצבים | לחיות עם פרשת שבוע - איפה אתה בראש השנה? / הרב ויצמן | כ"ה אלול תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | דברים | ניצבים | ובחרת בחיים / הרב ויצמן | כ''ז אלול תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | דברים | ניצבים | היום הזה נהיית לציבור / הרב וינר | כ''ו אלול תשס''ח
 • Text פרשת שבוע | דברים | ניצבים | תהליך התשובה / הרב תמיר | כ''ו אלול תשס''ה
 • Audio פרשת שבוע | דברים | ניצבים | התשובה / הרב וינר | כ''ד אלול תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | דברים | ניצבים | אתם ניצבים / הרב ויצמן | כ''ז אלול תשס''א