בס"ד

שיעורים

  • Text Audio פרשת שבוע | דברים | עקב | האוכל כמפגש עם דבר ה' במציאות / הרב ויצמן | ו' אב תשע"ב
  • Text פרשת שבוע | דברים | עקב | שיעור באמונה / הרב תמיר | כ''א אב תשס''ה
  • Text פרשת שבוע | דברים | עקב | שיעור השיעורים / הרב ויצמן | י''ח אב תשס''ד
  • Text פרשת שבוע | דברים | עקב | מה אוכלת הנשמה / הרב ויצמן | ט''ז אב תשס''ג
  • Text פרשת שבוע | דברים | עקב | שכחת את העיקר / הרב ויצמן | ט''ז אב תשס''ב
  • Text פרשת שבוע | דברים | עקב | בין ''שמע'' ל''והיה אם שמע'' / הרב ויצמן | כ' אב תשס''א