בס"ד

שיעורים

  • Text Audio פרשת שבוע | דברים | ראה | סימני הטהרה כסיבות / הרב ויצמן | ו' אב תשע"ב
  • Text פרשת שבוע | דברים | ראה | ראיה ראויה / הרב תמיר | כ''ח אב תשס''ה
  • Text פרשת שבוע | דברים | ראה | עם סגולה - לא לבודדים / הרב ויצמן | כ''ה אב תשס''ד
  • Text פרשת שבוע | דברים | ראה | הבחירה בטוב - לא ברירת מחדל / הרב ויצמן | כ''ג אב תשס''ג
  • Text פרשת שבוע | דברים | ראה | מי נותן למי / הרב ויצמן | כ''ג אב תשס''ב
  • Text פרשת שבוע | דברים | ראה | סנפיר וקשקשת - שתי תורות / הרב ויצמן | כ''ז אב תשס''א