בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | לפרשת אחרי מות קדושים / הרב וינר | ז' אייר תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | לפרשת אחרי מות קדושים - עבודת כהן גדול ביום הכיפורים / הרב וינר | ה' אייר תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | לפרשת אחרי מות קדושים - עניין אכילת בשר בקרבנות / הרב וינר | ט' אייר תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | לחיות עם פרשת השבוע - אחרי מות קדושים - להעצים את הטוב / הרב ויצמן | ז' אייר תשע"ז
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | חוקים ומשפטים / הרב ויצמן | ו' אייר תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | לא תעמוד על דם רעך / הרב ויצמן | י' אייר תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | קדושת החולין בארץ ישראל / הרב וינר | ט' אייר תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | כיסוי הדם בעפר - כלל ופרט / הרב ויצמן | ו' אייר תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | היחס בין ענן הקטורת לפרשת העריות / הרב וינר | ה' אייר תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | בירור הטוב מן הרע - הלימוד על הכלל / הרב ויצמן | י' אייר תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | עשרת הדיברות בפרשת קדושים / הרב וינר | ט' אייר תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | לחיות עם פרשת השבוע - כשהשורשים עמוקים יש מקום לענפים ופירות - נפלאות חודש אייר בדורינו / הרב ויצמן | ז' אייר תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | בשר תאווה, מחלוקת ר' ישמעאל ור' עקיבא / הרב וינר | ז' אייר תשס"ט
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | גדול המצווה ועושה / הרב ויצמן | ח' אייר תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | פשט חדש במדרש ישן / הרב ויצמן | י''א אייר תשס''ד
 • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | המצוות - זה טוב ליהודים / הרב ויצמן | ט' אייר תשס''ב
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות - קדושים | גלות הארץ / הרב ויצמן | י''ג אייר תשס''א