בס"ד

שיעורים

  • Audio פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות | סדר עבודת כהן גדול ביום כיפור / הרב וינר | ט' אייר תשס''ז
  • Text פרשת שבוע | ויקרא | אחרי מות | היכן מופיעה הקדושה / הרב ויצמן | כ''ג ניסן תשס''ג