בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לפרשת אמור - קדושת עם ישראל המתבטאת בכהונה / הרב וינר | ה' אייר תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לפרשת אמור - חידושים בקרבנות שתי הלחם וחג השבועות / הרב וינר | י"ב אייר תשע"ח
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לפרשת אמור - שבט דן / הרב וינר | ט"ז אייר תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לחיות עם פרשת השבוע - אמור - תתחדש! / הרב ויצמן | י"ד אייר תשע"ז
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לפרשת אמור - מלחמה ולחם הפנים / הרב וינר | ה' אייר תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לפרשת אמור / הרב וינר | י"ב אייר תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לפרשת אמור / הרב וינר | ב' אייר תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת אמור - גדול קידוש ה' מחילול ה' / הרב ויצמן | ל' ניסן תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לפרשת אמור / הרב וינר | ט"ז אייר תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | אמור | החדש שיצא מחדש / הרב ויצמן | י"ג אייר תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | המקלל וקישורו לפרשה / הרב וינר | י"ב אייר תשע"ב
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לחיות עם פרשת שבוע - תורה מן השמים ודת השלום / הרב ויצמן | י' אייר תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | ספירת וקרבן העומר / הרב וינר | ב' אייר תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לחיות עם פרשת שבוע - בין יום השואה ליום העצמאות / הרב ויצמן | ל' ניסן תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לחם הפנים / הרב וינר | ט''ז אייר תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לחיות עם פרשת השבוע - אשריכם ישראל / הרב ויצמן | י''ג אייר תש''ע
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | פרשת המועדות / הרב וינר | י''ד אייר תשס''ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | אמור | לחיות עם פרשת השבוע - עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה / הרב ויצמן | י''ב אייר תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | אמור | פרשת המקלל / הרב וינר | ד' אייר תשס"ח
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | אמור | אמירה, דיבור, ושלום / הרב תמיר | ב' אייר תשס"ה
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | אמור | גדול מהחיים / הרב ויצמן | ט''ו אייר תשס"ד
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | אמור | תגיד יפה תודה! / הרב ויצמן | ז' אייר תשס"ג
 • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | אמור | למען השם / הרב ויצמן | י''ג אייר תשס"ב
 • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | אמור | אמור אל הכהנים / הרב ויצמן | י''ז אייר תשס"א