בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | לפרשת בהר בחוקותי / הרב וינר | כ"א אייר תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | לחיות עם פרשת השבוע - בהר בחוקותי - שלוש פעמים "בהר סיני" / הרב ויצמן | י"ט אייר תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | לחיות עם פרשת השבוע - בהר-בחוקותי - מה ענין גאולה להר סיני? / הרב ויצמן | כ"א אייר תשע"ז
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | האמת והשלום אהבו / הרב ויצמן | כ''ד אייר תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | הקדושה הכפולה של התורה והארץ / הרב וינר | כ''ג אייר תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | לחיות עם פרשת השבוע - יש אלטרנטיבה / הרב ויצמן | כ''א אייר תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | גאולה - חזרה למקוריות / הרב ויצמן | כ''ג אייר תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | ויקרא - ספר הקדושה / הרב תמיר | כ''א אייר תשס''ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | לחיות עם פרשת השבוע - והאמת והשלום אהבו / הרב ויצמן | י''ח אייר תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | המעשרות / הרב וינר | כ''ג אייר תשס"ז
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | מה עניין שמיטה אצל הר סיני? 1 / הרב וינר | כ''א אייר תשס"ו
 • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | של מי החוקים האלה? / הרב ויצמן | כ''ד אייר תשס"ד
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | מה האלטרנטיבה? / הרב ויצמן | כ''ב אייר תשס"ד
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | האור שבקצה המנהרה / הרב ויצמן | כ''ג אייר תשס"ב
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | בהר - בחוקותי | דרך התורה / הרב ויצמן | כ''א אייר תשס"א